• Ton Dijkstra

CDA: nu maatregelen op onveilige Ringdijk

BADHOEVEDORP Er moeten snel concrete maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid op de Nieuwemeerdijk en de Akerdijk in Badhoevedorp te verbeteren. Dat stellen raadslid Herman Koning en fractieassistent Erik van der Peet van het CDA in een stel schriftelijke vragen aan het college van B en W.

De CDA'ers hebben de vragen gesteld naar aanleiding van een filmpje op YouTube van dijkbewoners over de verkeerssituatie op dit deel van de Ringdijk. Koning en Van der Peet noemen de video 'zeer indringend en verbijsterend'.

De beelden geven volgens de CDA-fractie aan dat de tijd van praten voorbij is. Er moet iets gebeuren. 展ij vinden het verbijsterend om te zien hoe massaal brommers en fietsers gebruik maken van de smalle stoep, omdat op de rijbaan volstrekt geen ruimte is en de hoge snelheid van het autoverkeer. Het aantal ongevallen dat wordt genoemd is aanzienlijk."

Het CDA zegt het opvallend te vinden dat er sinds 1996 beleid wordt gemaakt voor de Ringdijk er wel wordt aangegeven dat de verkeersveiligheid prioriteit heeft maar de aandacht in het laatste plan van aanpak minimaal is. Bovendien ontbreekt er een concreet voorstel.

Koning en Van der Peet willen weten wat het college aan de situatie gaat doen. De dijkbewoners hebben ervoor gepleit om de chicanes ter plekke te verwijderen, een maximumsnelheid in te voeren van 50 km per uur en een strenge handhaving. De CDA'ers vragen het college in hoeverre deze acties haalbaar zijn.