CDA: raad niet geïnformeerd over besluit brug Lisserbroek

HOOFDDORP In strijd met eerdere toezeggingen heeft het college van burgemeester en wethouders verzuimd een belangrijk besluit te melden over de snelle buslijn tussen Schiphol en Noordwijk. Dat stellen fractievoorzitter Mariëtte Sedee en fractieassistent Erik van der Peet in een reeks schriftelijke vragen aan B en W.

Sedee en Van der Peet zeggen eerder deze maand uit de media te hebben vernomen dat de betrokken partijen het besluit hebben genomen dat er een platte brug over de Ringvaart wordt aangelegd tussen Lisserbroek en Lisse. Diverse partijen hebben dat via een persbericht bekendgemaakt. De brug is bedoeld is voor de snelle bus van R-net die uiteindelijk naar Noordwijk zou moeten doorrijden.

Het CDA zegt in de brief aan het college dat wethouder Derk Reneman van Verkeer en Vervoer al in 2014 heeft toegezegd de gemeenteraad op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen in dit project. "De fractie van het CDA moet helaas constateren dat het college de raad niet heeft geïnformeerd over het uitspreken van een voorkeur voor een lage brug. Het had het in de rede gelegen dat u de raad had geïnformeerd over deze ontwikkeling", zo staat in de vragen aan het college.

De CDA'ers willen weten waarom de media wel en de raadsleden van Haarlemmermeer niet op de hoogte zijn gesteld van het besluit over de brug bij Lisserbroek. De christen-democraten roepen het college op de raad alsnog op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen in dit dossier.