• CDA
  • CDA
  • CDA
  • CDA

CDA: slechte berm langs IJweg gevaarlijk voor verkeer

HOOFDDORP De slechte bermen langs de IJweg tussen de Bennebroekerweg en de Noordelijke Randweg kunnen een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Dat stellen de CDA'ers Mariëtte Sedee en Erik van der Peet in een reeks schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Volgens het CDA is de kwaliteit van bermen van groot belang voor de veiligheid van wegen. Als een automobilist van de weg raakt, kan hij of zij een ongeluk voorkomen door over een berm te rijden. Als een berm vol zit met kuilen en hobbels vervalt die optie.

Volgens Mariëtte Sedee en Erik van der Peet zijn grote delen van de bermen tussen het fietspad en de IJweg ernstig beschadigd. De CDA'ers menen dat dit een gevolg is van de smalle IJweg en het ontbreken van bermverharding. Aan de andere kant van de IJweg is die verharding wel aanwezig en zijn er volgens het CDA niet of nauwelijks problemen.

Sedee en Van der Peet stellen dat de IJweg zeker niet de enige plek is waar de bermen slecht zijn. De christen-democraten willen weten of het college op de hoogte is van de slechte situatie langs de IJweg en of er op korte termijn maatregelen kunnen worden genomen. De fractie is ook benieuwd in hoeverre de kwaliteit van de bermen wordt meegenomen in het reguliere onderhoud van de openbare ruimte.