• Ton Dijkstra

CDA stelt college vragen over speelplaats in Getsewoud

NIEUW-VENNEP CDA-raadslid Herman Koning heeft het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over de herinrichting van een kinderspeelplaats aan Palmestein in de wijk Getsewoud. De christen-democraten vragen zich af of het college wel goed heeft geluisterd naar wat de omwonenden met de speelplaats willen.

Omwonenden van de speelplaats hebben vorige week te horen gekregen dat er begin december wordt begonnen met de werkzaamheden op de speelplaats. Daarbij is ook gemeld dat de wens van de buurtbewoners om geen klimtoestel te plaatsen niet kan worden gehonoreerd. CDA'er Koning vraagt zich verbaasd af waarom dat klimtoestel tegen de wens van de buurt moet worden doorgedrukt.

Het raadslid is wel over meer zaken verbaasd.Zo heeft een bewoner van Palmestein al begin september een uitvoerige mail gestuurd naar de gemeenteraad met een verzoek tot opheldering over wat er in de straat gaat gebeuren. Die vraag is nooit beantwoord met het argument dat de gemeente zich nog aan het beraden was.

Dat beraden heeft nu plotseling geleid tot een plan dat dus al heel snel wordt uitgevoerd. Herman Koning vraagt het college het karwei uit te stellen totdat de bewoner antwoord heeft gekregen op zijn email en er overeenstemming is bereikt over een speelplaats met de bewoners van Palmestein.

Het CDA-raadslid wijst er daarnaast op dat in naastgelegen straten al meerdere speelplaatsen zijn voor de jongere jeugd. Er zijn daarentegen nog weinig plekken ingericht voor jongeren vanaf 12 jaar, terwijl juist die leeftijdsgroep de komende jaren in Getsewoud enorm gaat groeien.