• Henk van Ommeren

CDA wil per direct stop knip Zwanenburgerdijk

ZWANENBURG De proef met een knip in de Zwanenburgerdijk gaat niet zonder slag of stoot. Wethouder Reneman (Verkeer en Vervoer) liet dinsdag 16 oktober al weten dat de op 24 september gestartte proef om de hoeveelheid verkeer op een deel van de ringdijk te verlagen middels een knip, is gestopt.

De proefopstelling is vervolgens verplaatst naar een andere, meer in westelijke richting, gelegen locatie. Daar wordt de proef nog een maand voortgezet, waarna duidelijk moet worden of zo’n knip ook daadwerkelijk bijdraagt aan het het verlagen van het aantal verkeersbewegingen en daarmee aan het verbeteren van de leefbaarheid.

Er is gekozen voor verplaatsing, nadat bleek dat de eerste knip in de dijk, ter hoogte van de Lindenlaan, stuitte op te veel bezwaren van ondernemers. De tweede proefknip is aangebracht ter hoogte van de Venenweg. Deze proef is gestart 22 oktober en zou vier weken moeten duren. Deze periode moet volgens de wethouder voldoende meetresultaten opleveren om te kunnen beoordelen of de proef is geslaagd.

VERHOGING Een bewoner uit de Kerkhoflaan heeft de fractievoorzitters van de gemeenteraad deze week geïnformeerd over de huidige situatie en de specifieke effecten voor de inwoners van de Kerkhoflaan tussen Friedalaan en Olmenlaan. Volgens deze bewoner is het verkeer komende vanuit de Friedalaan gegroeid van 966 naar 1988 voertuigen per dag. Het vrachtverkeer is zelfs van 7 naar 33 vrachtauto’s per dag opgelopen.

“Mijn woning is gesitueerd aan de Kerkhoflaan,” laat de bewoner weten, “tussen de Friedalaan en de Olmenlaan. Hier komen de verkeersstromen uit de Friedalaan en Kerkhoflaan samen. Gemiddeld rijden hier nu twee keer zoveel voertuigen per dag voorbij.” Voor deze verandering reden hier gemiddeld 4 voertuigen per dag tegen het verkeer in, de teller staat daarvoor staat nu op ongeveer 86 voertuigen per dag.
“De toegezegde extra handhaving en toezicht tussen Olmenlaan en Friedalaan voor het verkeer dat tegen de richting in rijdt is tot op heden niet uitgevoerd”, gaat de bewoners verder. “Sterker nog, deze ontbreekt volledig. Ik heb in ieder geval geen één dag een toezichthouder/handhaver gezien.” Het tegen het verkeer inrijden zorgt, zeker voor schoolgaande kinderen, voor levensgevaarlijke situaties.

BEËINDIGEN De verkeersveiligheid in Haarlemmermeer behoort altijd voorop te staan schrijft Mariette Sedee van het CDA. Het feit dat kwetsbare groepen (schoolgaande kinderen) meer gevaar lijken te lopen is daarom onacceptabel en onverantwoord.

Het CDA heeft op basis van bovenstaande het college om opheldering gevraagd. De partij dringt er zelfs op aan om de proef met de knip per direct te beëindigen en de oorspronkelijk situatie te herstellen.