• Eigen foto

CDA wil snel woningen gaan bouwen in Rijsenhout

RIJSENHOUT “In Rijsenhout moeten nu snel de woningen worden gebouwd waar de bewoners al jaren om vragen. Daar kan de provincie bij helpen”, aldus CDA-voorzitter Kees Bakker zaterdag bij een bijeenkomst in Rijsenhout.

Bakker zei dit bij de plaatsing van een bord met de tekst 'Het CDA wil hier z.s.m. woningen' op het braakliggende terrein achter de Aarbergerweg. De actie maakte deel uit van de verkiezingscampagne voor Provinciale Staten en de Waterschappen 20 maart. Ook CDA-raadsleden en leden van de dorpsraad waren bij de actie aanwezig.

WONEN “Het CDA Noord-Holland heeft 'wonen, wonen en wonen' als hét belangrijkste thema voor de nieuwe Statenperiode bovenaan gezet”, aldus de CDA'ers Hermen de Graaf en Wilma van Andel. "Het speelt in alle regio's en zeker ook in Haarlemmermeer en de buurgemeenten. Daarom voeren we deze actie.”

Het CDA stelt vast dat er in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tot 2040 zo'n 20.000 woningen moeten worden gebouwd. Tegelijk kan er op veel plekken niet worden gebouwd, zoals in Rijsenhout. Het gaat om de verpauperde glastuingebieden. Dat zijn er duizend per jaar op het totaal van 60.000 die er anno 2019 zijn.

BUITENSTEDELIJK Die hebben allemaal de bestemming glastuinbouw, maar als die bestemming eraf gaat blijkt het buitenstedelijk gebied te zijn. Daar mag volgens beleid van de provincie niet worden gebouwd.

“Dat is niet te rijmen”, stelt Kees Bakker vast. “Voor Rijsenhout zijn er nu plannen om 400 woningen te bouwen. De potentiële bewoners kennen de omstandigheden in dit drukke gebied en wonen al onder de rook van Schiphol.”

AANJAAGTEAM De kandidaat-Statenleden De Graaf en Van Andel, meldden bij de actie van zaterdag dat het CDA Noord-Holland een 'aanjaagteam' wil instellen. "Zo'n team kan de problemen, die provinciaal ook spelen, aanpakken. En laten we vooral ook méér gaan bouwen. Geen maximum aantallen, zoals in het huidige beleid, maar minimum aantallen per regio. We steunen ook de bouw van tijdelijke woningen, net als die van 'tiny houses'. En we vinden dat gemeenten en woonkernen de randen van de bebouwing moeten kunnen benutten."