• Vrijwilligers van Li Salaam helpen leerlingen met het maken van huiswerk.

    Eigen foto

Cirkel van kennisoverdracht bij Li Salaam

HOOFDDORP Samen Leren werkt. De huiswerkbegeleiding van Stichting Li Salaam is zó'n groot succes dat het plafond is bereikt.

Li Salaam, Arabisch voor welkom, helpt in Haarlemmermeer migranten bij het integreren. Eén van de belangrijkste activiteiten is helpen met het maken van huiswerk. Deze activiteit wordt druk bezocht. Inmiddels helpen vrijwilligers van Li Salaam zo'n dertig basisschoolkinderen (veelal tweede en derde generatie migranten) uit elf verschillende landen met hun huiswerk. Daarnaast schuiven er wekelijks nog elf leerlingen uit het middelbaar onderwijs aan bij de huiswerkklassen. Prachtig, maar zonder financiële steun en meer vrijwilligers is het niet mogelijk verder te groeien. En dat terwijl de vraag naar hulp nog steeds toeneemt.

STEEDS BETER Het overleg met de scholen over welk onderwijs het best bij de kinderen past verloopt steeds beter. Ook helpen steeds meer ouders en leerlingen bij de huiswerkbegeleiding. Een mooi voorbeeld is Inna; een jonge moeder die in Oekraïne wiskunde heeft gestudeerd en hier in Nederland les wil gaan geven aan Havo-leerlingen. Zij loopt haar stage bij Li Salaam en helpt kinderen met hun wiskunde. Er zijn moeders die helpen met het vak Economie of juist de kinderen uit groep 3 en 4. In dit laatste geval leert de van oorsprong Chinese vrouw ook de Nederlandse taal nog beter.

Ook leerlingen vervullen een prachtige rol. Neem Jesse uit 4 Mavo van het Hoofdvaartcollege. Hij is een kei in ict en helpt de stichting onder andere met het in orde maken van de laptops en printers. Of neem Imran. Hij zit in groep 8 en mag zich de jongste vrijwilliger van Li Salaam noemen. Hij doet het zó goed op school dat hij de jonge leerlingen helpt met begrijpend lezen. "En zo zien we een echte cirkel van kennisoverdracht ontstaan", zegt stichtingsvoorzitter Farida Sabri met enige trots.

MAXIMUM "Onze huiswerkbegeleiding loopt ontzettend goed en we zijn dan ook reuze blij met alle hulp van ouders en leerlingen zelf. We zitten alleen wat ruimte en leerlingen betreft wel aan ons maximum. Ondanks dat er een tweede ruimte in 't Kattegat is bijgekomen. Wij hopen dan ook dat iedereen die een steentje wil bijdragen aan onze huiswerkbegeleiding Stichting Li Salaam weet te vinden. Want wij willen door met Samen Leren."

Frans Witteman