• Ton Dijkstra

Coalitie verdeeld over doelen duurzaamheid

HOOFDDORP De coalitiepartijen in de gemeenteraad zijn sterk verdeeld over de te bereiken doelen in het beleid voor duurzaamheid. Dat bleek donderdag bij de stemmingen in de raad.

Een raadsmeerderheid nam een motie aan waarin het college opdracht krijgt om met een voorstel te komen dat focust op concrete thema's op het gebied van energie, water, afval en grondstoffen. Wethouder John Nederstigt van Duurzaamheid krijgt daar tot eind februari volgend jaar de tijd voor. Volgens zijn critici is zijn huidige beleid te breed.

Ook de coalitiepartijen VVD en HAP steunden de motie. Coalitiepartners D66 en PvdA stemden samen de CDVP tegen. D66-raadslid Martin Meiland zei zich niet te kunnen vinden in de conclusie van de motie. PvdA-fractievoorzitter Chris Vonk stelde dat het duurzaamheidsbeleid juist een integrale aanpak vereist en dat je je daarom op een beperkt aantal thema's moet richten.

De verdeeldheid over het onderwerp bleek kort geleden al tijdens een debat over de doelstellingen van het duurzaamheidsbeleid. De discussie leidde geregeld tot een spraakverwarring, waarbij raadsleden soms op verschillende golflengten leken te zitten.