College op bezoek in Zwanenburg

ZWANENBURG - De Raad van State heeft dan wel een deel van het bestemmingsplan vernietigd, maar Haarlemmermeer wil zo snel mogelijk verder met de plannen die er liggen voor het hart van Zwanenburg. Zoveel werd wel duidelijk tijdens het werkbezoek dat het college van B en W gistermiddag aan het dorp bracht.Gesprekspartners van het gemeentebestuur waren vertegenwoordigers van de ondernemingsvereniging en de dorpsraad. In het gebouw van de speeltuinvereniging lieten zij hun zorgen blijken over de leefbaarheid van het dorp. De gevolgen voor het Zwanenburgse winkelbestand en de mogelijke parkeerproblematiek als straks Sugar City tot bloei komt, de verpaupering van bedrijventerrein De Weeren waar kwalitatief hoogwaardige bedrijven geen vestigingsvergunning krijgen maar 'waar alles wat met auto's te maken heeft zich wél kan vestigen', de bestrating van de Dennenlaan, het door het ministerie weigeren van de verklaring van geen bezwaar voor de bouw van 31 woningen op het terrein van KSB aan de Wilgenlaan/Populierenlaan, de problematiek rond het omvangrijke project Hart van Zwanenburg. Het kwam allemaal uitgebreid aan de orde.Vanwege de uitspraak van de Raad van State dient de gemeente voor het project Hart van Zwanenburg een nieuwe ruimtelijke procedure te doorlopen. Werden aanvankelijk alle nieuwbouwprojecten voor dit centrumgebied, inclusief de plannen voor meer detailhandel, als één groot plan gepresenteerd, worden ze nu losgekoppeld van elkaar. De gemeente denkt dat op die manier de afzonderlijke bestemmingsplannen een grotere kans op goedkeuring hebben. De focus ligt nu op de bouw van het nieuwe dorpshuis met sporthal en bibliotheek op de plek van de Lidl en de verhuizing van deze supermarkt naar de locatie van De Olm. Met Lidl is inmiddels overeenstemming bereikt over de verhuizing. Het bedrijf wil geen woningbouw bij de supermarkt. Wat betreft het dorpshuis is de verwachting dat eind dit jaar het definitieve ontwerp klaar is waarna de ruimtelijke procedures doorlopen kunnen gaan worden. De gemeente is in gesprek met een partij die de leegstaande brandweerkazerne wil ontwikkelen. Hierbij wordt ook gedacht aan woningbouw. Ook dat laatste was een veelbesproken onderwerp nadat alle gesprekspartners de jassen hadden aangetrokken en parapluis omhoog hadden gestoken voor een wandeling door het centrumgebied. Woningbouw stopt de vergrijzing, vergroot de leefbaarheid en geeft een impuls aan de detailhandel. En dat kan geen kwaad gezien het aantal leegstaande panden in De Kom.Meer nieuws morgen in de papieren editie van HCnieuws.