• Redactie

College: wij hebben geen toezegging gedaan aan TeleVerde

HOOFDDORP Het college van burgemeester en wethouders ontkent dat de gemeente in 1989 een toezegging heeft gedaan aan ontwikkelaar Chipshol (nu onderdeel van TeleVerde) over de ontwikkeling van gronden in Badhoevedorp-Zuid. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente en TeleVerde staan al geruime tijd lijnrecht tegenover elkaar. Vorig jaar verloor de gemeente een rechtszaak van de gebiedsontwikkelaar. De rechtbank in Amsterdam oordeelde dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld door niet mee te werken aan de ontwikkeling van bedrijfsgrond in Badhoevedorp-Zuid, in eigendom bij Chipshol. De ontwikkelaar heeft de schade berekend op 406 miljoen euro.

GEEN TOEZEGGING De gemeente is het niet eens met die claim en is daarom in beroep gegaan. In een nieuwe brief aan de gemeenteraad schrijven B en W nu waarom ze claim afwijzen. Volgens hen is er destijds nooit een rechtsgeldige toezegging gedaan aan Chipshol.

De brief waar de ontwikkelaar zich op beroept is volgens het college geen harde toezegging maar gaat het slechts om 'beleidsvoornemens'. Het toenmalige college en de gemeenteraad hebben in 1989 ook geen bemoeienis gehad met de gewraakte brief, zo schrijven B en W nu.

ONBEVOEGD Als de brief toch als toezegging wordt beschouwd, zoals de rechtbank dus heeft aangenomen, dan is die toezegging onbevoegd gedaan, zo staat in de brief aan de raad. Als de toezegging door een onbevoegd persoon is gedaan, kan dat onder omstandigheden een onrechtmatige daad opleveren, zo geeft het college toe. "Maar dan is die daad wel gepleegd in 1989 en is die verjaard na 20 jaar", zo staat in de brief.

Het college stelt daarom dat de rechtbank een onjuiste uitspraak heeft gedaan. Volgens de gemeente hebben de rechters totaal geen rekening gehouden met de omstandigheden. In de brief wordt de vloer aangeveegd met de argumenten die de rechtbank heeft gebruikt om tot haar oordeel te komen.

OPVALLEND Het is opvallend dat de gemeente zo open is over haar juridische positie. Meestal is de toelichting karig als een zaak onder de rechter is. De kwestie staat donderdagavond weer op de agenda van de raad. Na een besloten beraad wordt besloten of de zaak ook in het openbaar wordt besproken.