• Eric van Lieshout

College wil maximaal 300 vluchtelingen in noodopvang

HOOFDDORP Het college van burgemeester en wethouders wil dat de komende drie maanden maximaal 300 vluchtelingen worden opgevangen op het Expo-terrein in Vijfhuizen. Na drie maanden zou het aantal vluchtelingen in de noodopvang aan de hand van de ervaringen kunnen worden verhoogd of juist verlaagd. Dat staat in de nota die het college vanmiddag naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Het standpunt van het college wordt nog besproken met de dorpsvereniging in Vijfhuizen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ging uit van een minimum van 400 vluchtelingen in de noodopvang. De dorpsvereniging in Vijfhuizen zette kort geleden in op een aantal van maximaal 200 vluchtelingen. Volgens de Vijfhuizenaren zouden meer vluchtelingen niet in verhouding zijn met de grootte van hun dorp.

B en W schrijven in hun nota dat het een erg lastige afweging is geweest tussen die twee standpunten. Er is uiteindelijk voor een tussenoplossing gekozen. Het college spreekt over een gewenningsperiode. Zoals het gezegd kan het aantal van 300 vluchtelingen na drie maanden worden aangepast.

De gemeenteraad praat op 26 november over het voorstel van het college.