• Koen van Weel
  • Pixabay.com

Cruciale rol voor Liander bij overgang duurzame energie Haarlemmermeer

HOOFDDORP Elektriciteitsnetbeheerder Liander krijgt de komende jaren een belangrijke rol bij de overgang naar duurzame energie in Haarlemmermeer. Dat heeft wethouder Jurgen Nobel van Energietransitie deze week gezegd tegen de lokale en regionale pers. Nobel heeft er een brief over gestuurd aan de gemeenteraad.

Zoals bekend is er in Nederland een uitgebreid klimaatbeleid in de maak. Naar verwachting worden er na de zomer definitief spijkers met koppen geslagen. Duidelijk is al wel dat alle regio's van Nederland hun steentje moeten bijdragen om het klimaat te verbeteren.

Wethouder Nobel is namens Haarlemmermeer ingedeeld bij de regio Noord-Holland-Zuid, waarin gemeenten, de provincie, waterschappen en maatschappelijke partners samenwerken om concrete doelen te bereiken voor 2030 en 2050.

Liander krijgt dus volgens Nobel ook een belangrijke stem in het kapittel. "Als er ergens een groot zonnepark wordt gepland en Liander zegt dat op die plek er niet veel behoefte is aan energie dan zou het natuurlijk dom zijn om zo'n park toch door te zetten."

PLAN VAN AANPAK Komend najaar moet er een regionaal plan van aanpak op tafel liggen. Dat plan ziet toe op twee belangrijke onderdelen: opwekking van energie en warmteverdeling. Wat wethouder Nobel betreft moet er ook beleid komen over de komst van datacenters. "Wil je wel datacenters en zo ja op welke plek. Dat zijn allemaal vragen die op ons afkomen en waar we een antwoord op moeten geven."

Hetzelfde geldt volgens Nobel voor biomassacentrales, zoals het bedrijf Polderwarmte er eentje op bedrijventerrein De Nieuwe Liede wil realiseren. Het project kan juridisch niet worden tegengehouden, omdat het bestemmingsplan voor het gebied de komst van een biomassacentrale toestaat. Maar de wethouder acht het van groot belang dat de realisatie van nieuwe centrales regionaal wordt geregeld.

Tijdens het persgesprek zei Jurgen Nobel ook dat er na de zomer een werkatelier van start gaat, waarin diverse opties voor de overgang naar duurzame energie onder de loep worden genomen. Eén ding is al wel zeker: Haarlemmermeer is door haar beschikbare ruimte een belangrijke speler in de regio wat de energietransitie betreft.

Frits Verhagen