• Jos van Rooijen

Cultuurgebouw wil snijden in activiteiten

HOOFDDORP Het Cultuurgebouw wil komend jaar snijden in activiteiten om de negatieve financiële reserves om te buigen naar positief. Dat staat in de gemeentelijke nota over de definitieve vaststelling van de subsidie voor het Cultuurgebouw over vorig jaar. De gemeente maakt zich zorgen over de plannen van het Cultuurgebouw en wil na de zomer om de tafel met de Raad van Bestuur van de instelling.

Het Cultuurgebouw heeft over 2017 een totale subsidie gekregen van ruim 15 miljoen euro. In de nota van het college van B en W staat dat schouwburg De Meerse, Pier K, poppodium Duycker en de bibliotheek voor een groot deel hebben voldaan aan de eerder gemaakte afspraken. Het aantal bezoekers en het aanbod aan culturele activiteiten geven over het algemeen genomen een positief beeld.

ROOSKLEURIG De financiële ontwikkelingen zijn wat minder rooskleurig, zo blijkt uit de nota. In de begroting voor 2017 verwachtte het Cultuurgebouw nog een positief resultaat van bijna 150.000 euro, maar het uiteindelijke resultaat is negatief. Er is een exploitatietekort van meer dan twee ton. Dat tekort wordt vooral veroorzaakt door overschrijdingen van personeelskosten.

Door deze tegenvaller is de algemene reserve van het Cultuurgebouw geslonken tot meer dan een ton negatief. De leiding van het Cultuurgebouw heeft bij de gemeente aangegeven dit jaar binnen de begroting te willen blijven. De Raad van Bestuur is van plan organisatorische maatregelen te nemen om het Cultuurgebouw financieel weer op orde te krijgen en dus ook te snijden in activiteiten.

VOORWAARDE] Een nadere invulling van die plannen krijgt de gemeente bij de begroting voor volgend jaar die op korte termijn naar het raadhuis wordt gestuurd. De gemeente heeft al wel als voorwaarde gesteld dat de mogelijke ingrepen niet ten koste mogen gaan van het culturele aanbod van dit moment.

De gemeente heeft met genoegen vastgesteld dat het aantal bezoekers voor Duycker vorig jaar met 4 procent is gestegen tot ruim 30.000. Daarbij is wel opvallend dat verreweg de meeste bezoekers een optreden of concert hebben bijgewoond in het Duycker-café: bijna 12.600 mensen. De grote zaal van het popcentrum bleef daar met ruim 4.000 minder bezoekers ruim achter. De overige bezoekers (een kleine 10.000) bezochten de kleine zaal en externe festivallocaties.

SCHEIDINGSWANDEN Het poppodium denkt zelf dat het lage bezoekersaantal van de grote zaal juist komt door de omvang. Een zaal met 700 plaatsen is volgens Duycker zelf moeilijk vol te krijgen met heel veel concurrerende podia in de directe omgeving. Daarom is besloten na de zomer de grote zaal van flexibele scheidingswanden te voorzien zodat het aantal plaatsen kan worden teruggebracht naar maximaal 400.