• Eigen foto

D66 en GroenLinks: hoever is onderzoek lokale media?

HAARLEMMERMEER De raadsleden Gerdien Knikker (D66) en Peter Boerman (GroenLinks) willen weten hoe het staat met het onderzoek naar de opties om lokale media in de polder te steunen. Ze hebben het college schriftelijke vragen gesteld.

De gemeenteraad nam oktober vorig jaar de motie 'Zonder lokale media geen lokale waakhond' van D66, PvdA en CDVP aan. De motie roept op tot een onderzoek naar de rol van de lokale media en de kwaliteit en kwantiteit van de berichtgeving over de gemeente. Daarnaast vraagt de motie om in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om lokale media te ondersteunen.

EERSTE HELFT Het college kreeg het verzoek om de resultaten van het onderzoek in de eerste helft van dit jaar te presenteren. Knikker en Boerman zijn nu benieuwd naar de status van het onderzoek. Ze willen graag voor behandeling van de Voorjaarsnota duidelijkheid, zodat eventuele financiële consequenties nog kunnen worden meegenomen.

Het initiatief om lokale media te ondersteunen kwam vorig jaar van toenmalig D66-raadslid Pablo Meegdes. Hij maakte zich zorgen over verschraling van de regionale en lokale journalistiek. Andere gemeenten hebben inmiddels een speciaal stimuleringsfonds voor media opgericht, waaruit speciale journalistieke projecten uit kunnen worden betaald.