• Eric van Lieshout

D66: gemeente moet meedoen aan wietexperiment

HOOFDDORP D66 heeft het college van B en W gevraagd zich aan te melden voor een proef met legale wietteelt in Haarlemmermeer. Het nieuwe regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie biedt aan een aantal gemeenten de kans om te experimenteren met wietteelt die door de overheid wordt gereguleerd.

D66-raadslid Pablo Meegdes is enthousiast over de nieuwe mogelijkheid. "D66 is van mening dat het gedoogbeleid al geruime tijd achterhaald is en een experiment ruimte biedt voor het uitproberen van nieuw beleid op de verkoop en teelt van wiet. Dit is een kans om de handel in wiet in Haarlemmermeer verder uit de illegaliteit te halen en het regelen van de 'achterdeur'."

Volgens de D66'er is het reguleren van wietteelt bovendien goed voor de volksgezondheid. "Bij de illegale wietteelt worden immers ongecontroleerd bestrijdingsmiddelen gebruikt. En ook voor de veiligheid is het beter: wietplantages op zolder of in loodsen leiden nogal eens tot brand."

Meegdes meent dat Haarlemmermeer een uitstekende gemeente is om mee te doen met een experiment. "De gemeente is overzichtelijk met twee coffeeshops, waarvan er in het verleden eentje heeft aangegeven mee te willen werken met legale wiet."