• Ton Dijkstra

D66 geschokt door enorme kosten inhuur Veiligheidsregio

HOOFDDORP De fractie van D66 heeft er grote moeite mee dat de Veiligheidsregio Kennemerland grote bedragen betaalt aan externe deskundigen. Raadslid Pablo Meegdes heeft het college van burgemeester en wethouders er schriftelijke vragen over gesteld.

Uit onderzoek van het tv-programma Een Vandaag en omroep NH is gebleken dat de Veiligheidsregio forse bedragen betaalt voor de inhuur van externe krachten. In een geval is zelfs een bedrag van 160.000 euro betaald. Volgens raadslid Meegdes is dat meer dan het jaarinkomen van de brandweercommandant. De D66'er noemt dat extra zuur, omdat de brandweer juist extra heeft moeten bezuinigen in de afgelopen jaren.

Het raadslid wil van het college weten of het op de hoogte was van de hoge vergoedingen aan de externe deskundigen en zo ja waarom er niet is ingegrepen. D66 is ook benieuwd wat er voor het bedrag van 160.000 euro precies is gedaan en of de Veiligheidsregio dat zelf niet had kunnen doen.

Meegdes wil ook weten waarom deze uitgaven niet zijn terug te vinden in het jaarverslag van de Veiligheidsregio, dat nog niet zo lang geleden in de gemeenteraad is besproken. Hij vraag tot slot wat eraan kan worden gedaan om dit soort vergoedingen in de toekomst te voorkomen.

Label:

2