• Mysteryland is afgelopen jaar al deels overgestapt op groene stroom.

    Jos van Rooijen

D66 wil meer stroompunten bij evenementen

HOOFDDORP De fractie van D66 pleit ervoor om bij evenementen meer stroompunten aan te leggen, zodat het gebruik van vervuilende dieselaggregaten verder kan worden beperkt. Ook zouden er meer statiegeldbekers kunnen worden gebruikt. Dat stelt D66-raadslid Gerdien Knikker in een reeks schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

D66 stelde in 2017 al eerder vragen met het idee om zogeheten eco-glazen in te voeren bij evenementen. Dat zou de plastic-afvalberg aanzienlijk verminderen. Het college gaf toen aan er op dat moment nog niks mee te doen, maar wel met organisatoren van evenementen in gesprek te gaan om hun evenement te verduurzamen.

Gerdien Knikker komt nu in haar nieuwe vragen op deze kwestie terug. Zij wijst erop dat de gemeenten Amsterdam en Heemstede recent maatregelen hebben genomen om drinkbekers met statiegeld in te zetten bij grote en kleine evenementen. Daarnaast legt Amsterdam stroompunten aan om minder dieselaggregaten te hoeven gebruiken.

Een stap die volgens raadslid Knikker navolging verdient in Haarlemmermeer. “Het kan anno 2019 niet zo zijn dat we in Haarlemmermeer achterblijven met deze ontwikkelingen. We zijn al op de goede weg door in het Haarlemmermeerse Bos en de Groene Weelde stroompunten aan te leggen, maar onze polder is groot dus dat kunnen we vast ook uitbreiden om zo overlast en schade terug te dringen.”