• Dominee Wigle Tamboer heeft iedereen welkom met Kerstmis in de Meerkerk.

    ROBERTJOORE

De Meerkerk op weg naar Kerstmis

HOOFDDORP “De banners voor onze kerstvieringen hangen er weer: Kerst…, mis het niet. Iedereen is van harte welkom. Maar wel even een opmerking: wil je zeker zijn van een plekje, zorg dan voor een toegangskaartje. Ze zijn gratis, via onze website.”

Dominee Wigle Tamboer, druk met alle voorbereidingen voor de decembermaand, vertelt over het hoe en waarom. “We hebben 5 kerstnachtdiensten. Ze zijn allemaal populair, maar die op 24 december zorgen voor een piekbelasting.” Zonder dat hij het zich realiseert, gebruikt hij wel een heel toepasselijk woord voor deze kersttijd. De ‘piekbelasting’ voor sommige diensten blijkt dus te betekenen dat de belangstelling groter is dan het aantal beschikbare stoelen.

“Mensen willen tegelijk komen, vaak met familieleden, vrienden of gasten", gaat Tamboer verder. "Dat juichen we natuurlijk toe, maar als je mensen dan moet vertellen dat er geen plaats meer is, breng je geen prettige kerstboodschap. Het heeft mij in de voorafgaande jaren echt pijn gedaan dat we de mensen op zo’n mooie avond als kerstavond toch moesten teleurstellen. Daarom kiezen we dit jaar voor wat we een vorm van crowdmanagement zouden kunnen noemen. Iedereen is welkom, maar we vragen mensen een gratis kaartje via onze website te reserveren. En is een bepaalde dienst vol, dan is er vast plek op een ander tijdstip. Zo willen we ervoor zorgen dat er in onze herberg plaats is voor iedereen. Juist met Kerstmis!”

OP EIGEN GROND De kerstvieringen in De Meerkerk spelen zich dit jaar voor het eerst af op eigen grond. “Sinds enkele maanden is de campus, zoals ons complex genoemd wordt, eigen bezit. Een mijlpaal in de nog jonge historie van onze kerk.”

Hij blikt graag even terug op de geboden mogelijkheid tot koop van de voormalige boerderij en de speciale actie die daarvoor werd opgestart. “We zijn dankbaar, dat er vanuit onze kerkgemeenschap direct en enthousiast is gereageerd. Medio maart konden we melden dat we in de gelegenheid werden gesteld de campus te kopen. Uiteraard was er in de afgelopen jaren een spaarpot gecreëerd, maar dat was niet voldoende. We hebben toen tijdens een speciale bijeenkomst onze gemeenteleden de vraag voorgelegd: we krijgen de kans om te kopen, willen jullie dat we ons daarvoor gaan inspannen en zo ja, wat is je dat waard? Het antwoord op die vraag overtrof alle verwachtingen. De Meerkerkers kozen massaal voor kopen en lieten zien dat er voldoende geld zou komen om de plannen te verwezenlijken. Met aanvullende hulp van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer kwam de totale financiering rond en kon het koopcontract worden getekend. Heel erg mooi, allemaal.”

Daarmee begon De Meerkerk aan een nieuwe fase in een, volgens Tamboer, uniek gebied. “Deze Kerst zullen we nog enthousiaster beleven dan voorheen, nu we weten dat we hier op onze eigen plek een nieuwe toekomst ingaan. Onze kerk is gevestigd aan de Bennebroekerweg. Een uitdagende locatie, echt tussen de mensen: aan de voorkant wordt een hotel gebouwd, aan de achterkant hebben we de bedrijven op De President en naast ons wordt de nieuwe woonwijk Lincoln Park ontwikkeld. Op deze plek, met een combinatie van wonen, werken en recreëren, willen wij als kerk betrokken zijn. We voelen ons hier helemaal thuis.”
Verdere info: www.meerkerk.nl.