Debacle met honkbalstadion kost topambtenaar baan

HOOFDDORP Directeur Hans Zuurbier van de gemeente is opgestapt als gevolg van de enorme budgetoverschrijding bij de realisatie van het nieuwe honkbalcomplex in Hoofddorp. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders gemeld aan de gemeenteraad.

Wethouder Adam Elzakalai wilde tijdens het debat in de gemeenteraad kort geleden niet ingaan op vragen over personele gevolgen van de affaire. Achter de schermen was al wel duidelijk dat de positie van Zuurbier onhoudbaar was geworden. Hij was als directeur verantwoordelijk voor grote projecten als Park21 en het honkbalstadion en deed daarnaast economische zaken en Schiphol. In het verleden deed Zuurbier financiën.

Burgemeester Theo Weterings heeft het vertrek van Zuurbier al eerder gemeld aan de gezamenlijke fractievoorzitters in de raad, het zogeheten seniorenconvent. Nu is dus de voltallige raad ingelicht. Het college stelt nadrukkelijk dat de integriteit van de topambtenaar niet ter discussie staat.

Als opvolger van Hans Zuurbier is Alexandra van Olst als tijdelijk directeur benoemd bij de gemeente. Haar portefeuille is Economische Zaken, Grondzaken, Vastgoed en Beheer Openbare Buitenruimte. Van Olst werkte eerder bij de gemeente Amsterdam.