• Ton Dijkstra

Deel gemeenteraad wil niet van gemeentewapen af

HOOFDDORP Moet de nieuwe gemeente Haarlemmermeer na de fusie met de buren van Haarlemmerliede en Spaarnwoude een nieuw gemeentewapen krijgen? Dat was één de vragen waar de gemeenteraad zich donderdag over boog bij de bespreking van het herindelingsontwerp voor de fusie.

De colleges van beide gemeenten hebben afgesproken dat er onderzoek komt naar een nieuw gemeentewapen. Wat sommige partijen in de raad betreft kan dat onderzoek achterwege blijven. VVD-fractievoorzitter Henk Kuipers zei absoluut geen behoefte te hebben aan een nieuw gemeentewapen.

Volgens de liberalen kan het huidige wapen van Haarlemmermeer, dat gebaseerd is op 'Graan voor Visch' uit een gedicht van Joost van den Vondel, ook uitstekend voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude gelden. Henk Kuipers zei dat we wel de verhoudingen in ogenschouw moeten nemen. Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft zo'n 5.000 inwoners, Haarlemmermeer 145.000.

Ook voor Forza!-raadslid Michel van Dijk hoeft er geen nieuw gemeentewapen te komen. Hij wees erop dat veel organisaties en bedrijven het huidige wapen van Haarlemmermeer in hun logo hebben overgenomen en dat ondernemers onnodig op kosten worden gejaagd als dat verandert. Van Dijk zei ook te hechten aan de huidige huisstijl van Haarlemmermeer.

Burgemeester Theo Weterings toonde zich daar verbaasd over, omdat nogal wat leden van zijn college die stijl juist sterk verouderd vinden en toe zijn aan wat meer modern.

Raadslid Els Berk van GroenLinks vond het een kwestie van respect om toch voor een nieuw gemeentewapen te kiezen. Zij zei dat de buren al hun naam moeten opgeven en als tegenprestatie zou je dan het gemeentewapen van Haarlemmerliede, waarin de Nederlandse leeuw een prominente rol heeft, op een of andere manier moeten verwerken in een nieuw wapen.

Burgemeester Weterings vond ook dat je de geschiedenis van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in een nieuw wapen tot uitdrukking moet laten komen. Hij wees erop dat de geschiedenis van de buurgemeente qua bewoond land verder teruggaat dan die van Haarlemmermeer.

De gemeenteraad discussieerde verder over de vraag of beide gemeenten elkaars beleid moeten overnemen. Met een mooi woord heet dat harmonisatie van beleid. In het eerder dit jaar gesloten convenant dat dit voor dertien verschillende onderwerpen het geval is. Dat gaat onder meer over het historische verzet van Haarlemmerliede en Spaarnwoude tegen uitbreiding van de Amsterdamse haven. Sommige fracties in de raad hebben er moeite mee dat Haarlemmermeer zich zonder verdere discussie zich zomaar achter dat standpunt schaart.

Op dinsdag 13 december moeten alle neuzen in beide gemeenten dezelfde kant op staan. Het is de planning dat de gemeenteraden van de twee fusiegemeenten die avond het herindelingsontwerp definitief vaststellen.