• Een vogelvluchtperspectief van het toekomstige centrum uit het concept DSO.

    pr

Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp kritisch ontvangen

BADHOEVEDORP Het concept Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp voor het nieuwe centrum van Badhoevedorp is door de dorpelingen kritisch ontvangen. Op Facebook zijn heel veel reacties te vinden, waarbij veel bewoners hun zorg uitspreken over de geplande hoogbouw in het centrum. Anderen uiten kritische geluiden over de participatie en geven aan zich als bewoners niet serieus genomen te voelen.

De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp (VDB), voorheen een van de participerende partijen die voortijdig door de wethouder uit de participatie werd gezet, heeft grote zorgen over dit ontwerp. 'Een dorpshart zou meer moeten inhouden dan een eenzijdig winkelbestand als dit. Wij missen een visie, het is te hoog voor een dorpsgezicht, het is niet toekomstbestendig en ook nog heel slecht bereikbaar. Er is geen goede oplossing voor auto's en voor het (dorps)plein. Van het Groene Lint blijft niets over. De tekeningen in het ontwerp zijn rooskleuriger dan de werkelijke gevolgen voor de bewoners.' Bewoner en participant Hannie Toussaint Raven: 'Ik vind het fijn dat wij nu openlijk mogen praten met de pers want daar lag een verbod op.'

Ook zij verwijt de gemeente eengebrek aan visie te hebben, net als ondernemer Tanja Kronenberg. 'Ik heb het idee dat er zonder visie er erg overhaast een ontwerp is gemaakt, dat erg lijkt op ieder ander winkelcentrum in een Vinex-wijk.' Winkelier Matthijs Dorreboom legt uit dat hij in de participatie plannen kreeg gepresenteerd waar de deelnemers op mochten 'schieten.' Dat hebben ze gedaan. 'Echter, totmijn verbazing is er van die inbreng niets terug te vinden en zien de plannen er precies hetzelfde uit.' Dit is ook een bezwaar van Toussaint Raven. 'We hebben niet het gevoel dat wij gehoord zijn en er zijn zelfs leden die het vervelend vinden dat hun naam bekend is als participant. Zo lijkt het alsof wij achter deze plannen staan terwijl dat niet zo is.'

Er zijn nog meer bezwaren. 'Van 172 naar 232 woningen, weinig duidelijkheid over de oost-west verbindingen en viceversa. Het eindresultaat van participeren is dat de vrijgekomen ruimte totaal wordt volgebouwd met woningen, woningen en nog eens woningen.'

De VDB zet vraagtekens bij de Facebook-participatie en de polls van de gemeente. 'Het is tekenend dat het alleen over beeldkwaliteit gaat en er voor input over de werkelijke keuzes bijna geen ruimte is. Als gewoonlijk is niet duidelijk welke afwegingen de gemeente gaat maken.' Ook Kronenberg is kritisch over de polls. 'Wil je doorgekookte andijvie of spruitjes?'

Ze is het eens met Dorreboom dat iedere verandering in Badhoevedorp al snel een verbetering is. 'Dat is in het centrum van Badhoevedorp niet zo moeilijk, maar is het daarom ook goed genoeg?' Zorgen over het parkeren, de bevoorrading van de supermarkten en de kansen voor de bestaande en toekomstige winkeliers. En natuurlijk de hoge torens rond het beoogde dorpsplein. 'Dit ontwerp toont een winkelplein waar weinig gezelligheid vanuit gaat. Bovendien werpt de hogere toren donkere schaduwen op het plein; op de tekening zijn de schaduwen niet correct ingetekend,' laat Dorreboom weten.

De VDB zal via hallobadhoevedorp.nl het dorp informeren en organiseert ook een aantal spreekuren: van 10 tot en met 13 september, van 19.00-21.00 uur in het Dorpshuis.