Dorpsraad praat over de waarde van groen

BADHOEVEDORP De waarde van groen. Dat is het thema van de openbare bijeenkomst van de dorpsraad van Badhoevedorp die komende maandag in Karavanserai wordt gehouden. Aanvang: 20 uur.

Op korte termijn verdwijnt veel groen uit het dorp. Zoals bekend wordt de omlegging van de A9 deels bekostigd door huizen te bouwen waar het nu nog groen is: het Wandelbos en Schuilhoeve. Met het weghalen van de huidige A9 verdwijnt het groen op de taluds.

Hoe gaan we om met het groen dat er nu blijft en hoe willen we het groen dat weer terugkomt gaan gebruiken? Het zijn vragen die maandag aan bod komen. Want groen is er niet alleen voor het zicht. Groen heeft ecologische waarde en zou verstening en verstedelijking van het dorp moeten voorkomen. Groen is gezond en heeft een recreatieve/sportieve waarde, maar dient ook als buffer tegen fijnstof en geluid.

Inwoners hebben verschillende wensen voor het gebruiken van groen. Met elkaar daarover in gesprek gaan is een eerste aanzet om tot een goed plan voor invulling te komen.

Het Groenstructuurplan van de gemeente Haarlemmermeer speelt een belangrijke rol bij het groen in Badhoevedorp. Vertegenwoordigers van de gemeente geven hier tijdens de bijeenkomst een korte toelichting op.