• Dorpsraadvoorzitter Vijfhuizen, Cok de Ruijter.

    Frans Tol

Dorpsraadvoorzitter Vijfhuizen: 'Wij zijn de oudste van de polder!'

VIJFHUIZEN Cok de Ruijter (70) is nu 5 jaar voorzitter van de Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV). De vereniging werd op 17 september 1915 opgericht als collectieve belangenbehartiger voor de inwoners van het dorp.

Het verhaal gaat dat een botsing in het donker tussen twee dorpsbewoners de aanleiding was op te willen komen voor verbetering van de wegen en de aanleg van openbare verlichting.

"We hebben als VDV een eigen plaats verworven in het overleg met de gemeente, wij zijn betrokken bij onder andere de aanpassing van de Ringdijk, de aanleg van nieuwe woonwijken, het beheer van de openbare ruimte en andere voorzieningen in het dorp. Dat overleg gaat meestal redelijk goed, soms niet, dan duurt het naar ons idee veel te lang voor er een besluit komt.'

RESTAURANTS In het restaurant van het Fort Vijfhuizen, waarvan de deuren alleen open gaan voor de lunch, vergaderingen, feesten en partijen, ontmoet ik een tevreden voorzitter:
'Het dorp Vijfhuizen is volgens mij het mooiste dorp van de gemeente Haarlemmermeer. Wij praten als VDV niet voor onszelf, maar voor een behoorlijk grote achterban, we hebben 1.200 leden. De contributie is laag, jaarlijks 7,50 euro' Vijfhuizen heeft nu ongeveer 4740 inwoners die voor 76 procent in koopwoningen wonen. De man-vrouw verhouding is ongeveer fiftyfifty en 82,5 procent is autochtoon.

'We hebben goede voorzieningen, naast het Fort Restaurant hebben we hier nog drie restaurants: de Koperen Hemel, het Graanpakhuis en de Oude Meerpaal, een supermarkt, een bakker, een slager en zelfs een gespecialiseerde bierwinkel. En er zijn actieve verenigingen, de sportverenigingen DSOV voor voetbal en handbal en TVV, de tennisvereniging, en er is een actieve ondernemersvereniging. Er is goed contact tussen de verenigingen'

GESCHIEDENIS Grenzend aan Vijfhuizen ligt aan de Spieringweg de Haarlemmermeersche Golfbaan. Binnen de grenzen van het dorp liggen park Vijfhuizen, het MH17 monument en Parktuinen de Baarsjes, dat een vernieuwd volkstuincomplex is waarop volkstuinen te huur zijn. De geschiedenis van Vijfhuizen is ouder dan die van Haarlemmermeer. Het dorp bestond al in de Middeleeuwen maar lag toen wat noordelijker: tussen het Spieringmeer en het Lutkemeer in de nabijheid van het huidige dorp Lijnden. Het speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de tachtigjarige oorlog vanwege de illegale activiteiten tijdens het beleg van Haarlem in 1573. Als wraak verdreven de Spanjaarden de inwoners en staken het dorp in brand. Daarna werd het 18 jaar later ook nog verzwolgen door het water. Wat ten slotte nog overbleef staat bekend als de Vijfhuizerhoek dat een schiereiland was. En bij deze landtong, die bij de inpoldering van Haarlemmermeer binnen de polder kwam te liggen, kon het dorp zich toen weer ontwikkelen. Op die landtong werd in 1701 'de Eendekooi' ingericht die vanaf 1757 beheerd werd door de familie Stokman. De Ruijter: 'Die Eendekooi aan de Kromme Spieringweg is een historisch stukje Haarlemmermeer. Daar tegenover heeft zich nu een bedrijf gevestigd met een heel ander soort bedrijvigheid, onder andere handel in containers. Daar is veel commotie over, en terecht. Historie in Haarlemmermeer zou beter beschermd moeten worden.'

NIEUWBOUW Tegenover het dorpshuis D'Oude Waterwolf aan de Kromme Spieringweg zijn nieuwe huizen gebouwd. De Ruijter: 'Er zijn in Vijfhuizen een paar kleine invlechtprojecten. Aan de Woudweg - Groenenweg gaat Ymere 35 sociale huurwoningen bouwen. Daar stonden er twintig. Omwonenden zijn het niet eens met het ontwerp. Maar Ymere daarover aan tafel krijgen gaat moeizaam.

In het dorpshuis wordt nu hard gewerkt aan isolatie. Het beheer van het dorpshuis is sinds 2016 in handen van Maatvast. Twee jaar geleden is het opgeknapt met onder andere een nieuwe keuken en toiletgroep.' In de kranten werd gemeld dat het niet goed ging met de nieuw geplante bomen bij het MH17 monument: 'Er waren inderdaad wat problemen. Er zijn veel vrijwilligers uit het dorp die zich voor het onderhoud van het monument inzetten, dat is mooi' De dorpsverenigingsvoorzitter wijst op het effect dat de nieuwbouw Wickevoort in Cruquius op het verkeer over de Spieringweg zal hebben: 'Onze polderwegen zijn nou eenmaal van oudsher niet berekend op veel verkeer. Wickevoort zal effecten hebben voor verkeer richting Vijfhuizen. Daar moet wat mee gedaan worden. Ook de Ringdijk is een zorg. Vooruitlopend op de nieuwe inrichting zijn er provisorisch wat maatregelen genomen.'

VDV 'Het bestuur van de Vereniging Dorp Vijfhuizen bestaat in april uit vijf mannen en een vrouw. Daar zouden wij, om in ons bestuur een betere balans te krijgen, graag nog twee enthousiaste vrouwen bij willen hebben, bij voorkeur uit de nieuwe wijken. Wij zijn vooral een partij die de dorpsbelangen behartigt. De meeste contacten zijn er met de gemeente, maar ook met Mysteryland en de EXPOhal is er regelmatig overleg.'

De dorpsvereniging organiseert geen activiteiten of feesten: 'Daarvoor hebben wij in Vijfhuizen eigen clubs. Zo heeft de Feestweek een eigen commissie, en is er een eigen organisatie voor de Sinterklaasintocht en Koningsdag. Er is onder de inwoners een heel grote betrokkenheid. In Sociëteit de Jungle wordt veel voor de wat oudere jeugd gedaan, vanuit de kerken (de Spiering en de Stal) wordt veel georganiseerd voor de jeugd. En er gebeuren veel sociale activiteiten in het Dorpshuis. Het dorpsblad Samen Leven, dat wil laten zien wie en wat er zoal in het dorp leeft, komt drie keer per jaar uit en heeft een eigen redactie.' Zie www.dorpvijfhuizen.nl.

Frans Tol