• Jos van Rooijen

Dreigbrief om woning aan te passen

HOOFDDORP De brand die in 2008 woedde in de Koning Willem l-laan, heeft nog steeds invloed op het woongenot van bewoners in de Van den Berghlaan. Zij moeten, op aandringen van de gemeente, hun woning aanpassen, maar weigeren dat. Er is nu een dreigbrief gestuurd - bewoners overwegen een advocaat in te schakelen.

Bijna 10 jaar geleden werden bewoners van de Koning Willem I-laan midden in de nacht opgeschrikt door een snel om zich heen grijpende brand. Maar liefst 13 woningen vielen ten prooi aan de vlammen als gevolg van een brandende kaars. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat de brand zo snel naar andere woningen kon overslaan, doordat de tussenmuren niet tot aan het plafond waren afgemetseld. Er volgden allerlei vragen: voldeden de woningen aan de toenmalige bouwvoorschriften, wie was aansprakelijk voor de niet doorgemetselde muren, waren er nog meer soortgelijke woningen en wat ging er met de verwoeste woningen gebeuren? Die laatste vraag leverde het snelst een antwoord op: sloop en dan meteen de hele rij. Op een deel van die andere vragen werd het antwoord: laat in soortgelijke woningen alsnog de scheidingsmuur opmetselen. En er kwamen rookmelders.

Naar nu blijkt is dat opmetselen van de scheidingsmuur bij een aantal woningen in de Van den Berghlaan nog niet gebeurd. Zeer tegen de zin van de gemeente die een aantal bewoners onlangs een dreigbrief heeft gestuurd. Daarin worden zij gesommeerd de tussenmuren alsnog op te (laten) trekken tot het plafond. Wie daar niet toe overgaat, riskeert een boete van 2.500 euro per muur. Eén van de woningen waarin de muren (nog) niet zijn opgetrokken is die van Ron Onclin. Zijn woning (bouwjaar 1967) staat in het deel van de Van den Berghlaan tussen Boslaan en Nieuweweg. Daar staat ook de woning van Carel van Dijk met wie hij nu al een aantal jaren strijd voert tegen de gemeente. Hun belangrijkste reden om hun huis niet te verbouwen: de plafonds. Waren die in de KWI-laan van tempex, in hun woning zitten gipsplaten. Daardoor is er, volgens Van Dijk, voldoende brandvertragingstijd. Een tweede reden: de vraag wie verantwoordelijk is voor het toezicht op de bouw van de woningen. Volgens Onclin en Van Dijk is dat de gemeente. Die daarmee dus ook moet opdraaien voor de kosten.

"Dit proces loopt al jaren", aldus Onclin. "We hebben tijdens een hoorzitting al duidelijk laten weten waarom we ons huis niet willen aanpassen. Daarna is het een tijdje stil geweest. Totdat die brief kwam waarin we gesommeerd worden de boel te herstellen." Zowel de toonzetting als de inhoud van het schrijven waren voor het tweetal aanleiding de reacties te peilen bij de buren. Ook die reageerden 'onaangenaam verrast'. Waarop besloten is bezwaar aan te tekenen. Het wachten is nu op een officiële reactie van de gemeente", laat Onclin weten. "Op basis daarvan besluiten we of we de hulp inroepen van een advocaat."

De gemeente heeft al laten weten de procedure af te wachten en geen discussie te voeren via de media.