• Jos van Rooijen

Drempels IJweg moeten blijven maar knip is bespreekbaar

HOOFDDORP De huidige drempels in de IJweg tussen Leenderbos en Bennebroekerweg moeten blijven. Dat heeft 85 procent van de aanwonenden laten weten in een door de bewoners zelf gehouden enquête. Maar, zo bleek maandagavond in het raadhuis, een knip is ook bespreekbaar.

De bijeenkomst in één van de vergaderzalen is het resultaat van een motie die al in 2015 door de gemeenteraad is aangenomen. De motie zelf roept het college, in het kort, op te (laten) onderzoeken waar probleemdrempels zijn en of het mogelijk is drempels te verwijderen. Het onderzoek leverde meerdere probleemlocaties op, waaronder die in de IJweg tussen Leenderbos en Bennebroekerweg. Hier liggen 14 drempels om het verkeer te dwingen zich aan de maximumsnelheid van 30 km/u te houden en om het aantal verkeersbewegingen naar beneden te krijgen. Twee drempels zijn zo ingericht dat 20 km/u wordt geadviseerd.

De drempels zijn al jaren punt van discussie, omdat het er veel zijn en omdat ze niet zouden voldoen aan de zogeheten crow-richtlijnen (richtlijnen voor de uitvoering van onder andere drempels). Maandagavond ging, niet onverwachts, de discussie gwoon door. Zo'n 40 bewoners van de IJweg en de hofjes waren daar bij elkaar, om aan te geven wat zij van de drempels vinden. En, indachtig de motie, of de drempels verwijderd kunnen worden.

Voordat die vragen aan de orde kwamen, werd eerst nog dieper ingegaan op een vooronderzoek dat via de gemeente was uitgevoerd. Dat leverde meteen al het eerste discussiepunt op, want volgens de bewoners klopte het onderzoek (met onder andere de vraag wie er klaagt over de IJweg) van geen kanten.

Vervolgens ging het om de term 'erftoegangsweg'. Volgens de gemeente de juiste term voor deze weg, volgens de bewoners de verkeerde omdat de weg niet volgens de richtlijnen van een erftoegangsweg is ingericht.

Daarna kwamen de drempels zelf aan bod. Onderzoek van de gemeente heeft angetoond dat maar 2 van de 14 drempels voldoen aan de richtlijnen. Maar dat door de drempels de hoeveelheid verkeer wel fors is afgenomen.Van 8500 naar 4500 voertuigen per dag. Conclusie: ze voldoen, ze moeten alleen nog aangepast worden aan de richtlijnen. De bewoners trokken direct dat getal van 4500 in twijfel, maar konden zich wel vinden in het idee dat de drempels blijven liggen. Ze hebben er inmiddels mee leren leven en de weg is een stuk rustiger (maar nog niet rustig genoeg). Maar op de vraag of een knip in de weg bespreekbaar is, gingen wel bijna alle vingers omhoog.

De bijeenkomst werd afgesloten met de toezegging dat de bewoners via een verslag antwoord krijgen op hun vragen, dat er nog een tweede bijeenkomst komt en pas daarna een terugkoppeling naar de raad met een voorstel hoe om te gaan met de inrichting van dit deel van de IJweg. Geplande datum: eind dit jaar. Tot die tijd wordt er niets veranderd aan de 14 drempels.