Drie partijen willen minder drempels en hobbels

HOOFDDORP Er zijn te veel onnodige drempels en hobbels op de wegen in Haarlemmermeer en daarom moet er naar worden gekeken of het niet minder kan. Dat stellen de fracties van D66, CDA en HAP die donderdag samen een motie hebben ingediend. De gemeenteraad stemt volgende week over het voorstel.

De gemeenteraad praatte al eerder over verkeersergernissen in de gemeente. Daar horen onnodige drempels zeker toe. De drie initiatiefnemers ergeren zich ook groen en geel aan tijdelijke verkeersmaatregelen. Als voorbeeld noemen ze het gebod voor automobilisten om maximaal 30 kilometer per uur te rijden vanwege bouwwerkzaamheden, terwijl die werkzaamheden heel lang stilleggen. Ook daarover hebben de genoemde partijen een motie ingediend.

Wethouder Derk Reneman van Verkeer en Vervoer noemde de motie over de verkeersdrempels overbodig. Volgens hem bestaan die onnodige drempels en hobbels niet in Haarlemmermeer. Reneman vond het wel zinnig om tijdelijke verkeersmaatregelen onder de loep te nemen die een permanent karakter dreigen te krijgen.

Als voorbeeld van een onnodige verkeersdrempel gaf D66-raadslid Joost Koomen één van de drempels op de Venneperweg richting winkelcentrum De Symfonie in Nieuw-Vennep. Wethouder Reneman vond die drempel echter helemaal niet onnodig, maar juist van belang voor de verkeersveiligheid.