Dubbele onderscheiding voor Henk en Lida

VIJFHUIZEN - Voor Henk Hoefsmit en Lida Verschoor gisteravond liefst twee onderscheidingen, bloemen, veel applaus en dito felicitaties.

Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Dorp Vijfhuizen zitten Henk Hoefsmit en Lida Verschoor voor de laatste keer achter de bestuurstafel. Na 40, respectievelijk 26 jaar vinden ze het welletjes en hebben zich niet herkiesbaar gesteld. Een bloemetje en een bedankje, daar hebben ze wel opgerekend, maar dat locoburgemeester Marjolein Steffens hen mededeelt dat het gemeentebestuur ze, omdat ze zich 'langdurig en aantoonbaar hebben ingezet voor de samenleving' de erespeld van de gemeente Haarlemmermeer heeft toegekend, dat is wel even andere koek. En als ze naar de bijbehorende oorkonde kijken zijn ze er stil van.

En dat waren ze vlak daarvoor ook al. Dat was op het moment dat voorzitter Cok de Ruijter, nadat hij had teruggeblikt op hun carrière binnen de vereniging, hen zei dat het bestuur Lida had benoemd tot lid van verdienste en Henk tot erelid. Voor beiden bovendien bloemen, een cadeaubon en de omhooggestoken Duim van Prikker. Het is zó in Vijfhuizen. Naast de nodige andere werkzaamheden binnen het bestuur zijn Henk en Lida vooral bekend geworden als 'het paar apart dat zich zo succesvol met de werving van nieuwe leden heeft beziggehouden'. Volgens De Ruijter gebeurde dat volgens een aparte en redelijk unieke techniek.

Ook afscheid werd genomen van penningmeester Coen van der Linden die zich, na vijf jaar, eveneens niet meer herkiesbaar stelde. Zijn opvolger is Pieter Knibbe. Tot opvolgers van Lida en Henk werden benoemd Beryl van Straten en Daniëlle Visser en juist doordat zij woonachtig zijn in de wijk Stellinghof moeten zij zich na de woorden van de voorzitter extra welkom weten.

Voor Anneke en Roel Krijger eveneens warme woorden van dank. Dit vanwege hun tomeloze inzet als beheerders het dorpshuis en met name voor de periode dat ze er zo'n beetje alleen voor stonden doordat de dorpsvereniging het beheer behoorlijk had laten liggen. Per 1 januari is de exploitatie en het beheer van het dorpshuis overgegaan naar Stichting Maatvast.

De Jaarprijs van de vereniging is toegekend aan het Kunstfort bij Vijfhuizen. Tijdens de vergadering werd de prijs, bestaande uit een fraaie pentekening van het fort en bijbehorende oorkonde, overhandigd aan Holger Nickisch en Marianne Boellaard van het Kunstfort.

Meer nieuws komende donderdag in de papieren editie van HCnieuws.