• Als gevolg van de stroomstoring raakten de vertrekhallen op Schiphol overvol.

    Archieffoto Remko de Waal

'Eerder opschalen bij crisis Schiphol'

SCHIPHOL Bij incidenten op Schiphol, zoals de stroomstoring op 29 april, moet meer rekening worden gehouden met de impact daarvan op de omgeving. Ook hadden de betrokken organisaties eerder moeten opschalen om de gevolgen beter in de hand te kunnen houden.

Dit zijn de voornaamste conclusies uit de evaluaties die Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer, de Veiligheidsregio Kennemerland en de Koninklijke Marechaussee ieder voor zich hebben uitgevoerd naar de stroomstoring en de gevolgen daarvan. Zij hebben hun evaluaties naast elkaar gelegd om van elkaar te leren en het in de toekomst waar mogelijk beter aan te pakken.

NACHT De stroomstoring vond vroeg in de nacht plaat in Amsterdam Zuid-Oost, maar had ook gevolgen voor Schiphol, waar onder meer het inchecksysteem uitviel. De storing was extra vervelend vanwege het begin van de drukke meivakantie. Een veelbesproken maatregel was het sluiten van de toevoerwegen naar de luchthaven, om te voorkomen dat de terminal overvol zou raken met reizigers. Een medegevolg van die maatregel was dat ook personeel de luchthaven niet kon bereiken. Personeel dat hard nodig was om passagiers op te vangen en af te handelen.

OPSCHALEN De opschaling, naar niveau 2, kwam pas drieënhalf uur na de feitelijke storing. Dat houdt in dat meer organisaties en medewerkers betrokken worden bij het beheersen en afhandelen van de gevolgen van een crisis. Op 29 april hadden organisaties die op Schiphol zelf het meest direct bij de storing betrokken waren, een heel ander beeld van de situatie dan organisaties op wat meer afstand, zoals de gemeente Haarlemmermeer, de Veiligheidsregio Kennemerland, de provincie en Rijkswaterstaat. Daardoor was voor sommigen pas na uren duidelijk dat de storing gevolgen kon krijgen voor de openbare orde en veiligheid, en voor het verkeer. De betrokken partijen hebben elkaar niet tijdig, rechtstreeks en volledig informatie verschaft. Zo werd Rijkswaterstaat werd pas vlak voor het afsluiten van de toegangswegen van Schiphol daarbij betrokken, en ook nog eens met onduidelijke vragen over wat er nodig was.

RISICO'S Het afsluiten van wegen beperkte weliswaar de druk op de overvolle vertrekhallen, maar kreeg wel grote gevolgen voor het weg- en treinverkeer rond Schiphol, en leverde daarmee risico's op voor de openbare orde. Overigens hebben zich bij de afwikkeling van het incident uiteindelijk geen noemenswaardige incidenten voorgedaan.

Tenslotte dient in het crisisbestrijdingsplan van Schiphol nader bekeken te worden of de daarin opgenomen scenario's passen bij een noodsituatie zoals zich op 29 april heeft voorgedaan. Dit om opdat crisisteams beter weten hoe zij in bepaalde gevallen moeten handelen, wanneer zij moeten opschalen en opdat zij zich beter bewust zijn van mogelijke gevolgen voor de omgeving van de luchthaven.