• Archieffoto

Enquête over woonruimteverdeelsysteem

HAARLEMMERMEER In de regio waar ook Haarlemmermeer toe behoort, wordt gekeken naar een nieuwe manier om sociale huurwoningen van woningcorporaties te verdelen. De vijftien gemeenten in de woningmarktregio van Amsterdam houden daarover gezamenlijk een enquête onder alle inwoners.

ENQUÊTE De enquête bestaat uit tien vragen over sociale huurwoningen van corporaties met een huur van maximaal 720 euro per maand. De enquête kan tot 13 februari ingevuld worden.

Het ophalen van de mening van inwoners is een van de vormen van medezeggenschap die de komende tijd wordt ingezet om fundamentele keuzes te kunnen maken. Eind 2019 moeten de gemeenteraden van alle gemeentes akkoord zijn met de wijzigingen.

WAAROM DEZE ENQUÊTE? 'Het blijft lastig te voldoen aan de grote vraag naar een betaalbare woning in deze regio', aldus de wethouder. Er worden weliswaar veel woningen bijgebouwd, maar niet voldoende voor de vele mensen die zich inschrijven voor een sociale huurwoning. In deze regio is de gemiddelde inschrijftijd van een starter de afgelopen drie jaar met 22% gestegen naar 11 jaar. Er is een urgentieregeling, maar die is te streng voor bijvoorbeeld jongeren, net gescheiden mensen of mensen van buiten de regio. Zij hebben nog geen woning en willen vooral snel een eigen woonruimte. Daarom denken de gemeenten na over een nieuwe of vernieuwde manier van toewijzen.

DOORSTROMING BEVORDEREN De nieuwe aanpak moet doorstroming bevorderen, zodat sociale huurwoningen worden verhuurd aan diegene die dat het hardste nodig heeft. Door de huidige regels zijn woningzoekenden die lang ingeschreven staan bij een verhuizing hun volledige inschrijfduur kwijt. Waardoor ze erg kritisch zijn op de kwaliteit van een andere woning en woonomgeving en daardoor niet snel verhuizen. Ook al zou een andere woning beter passen bij de samenstelling van hun huishouden.

FEITEN EN CIJFERS Begin 2019 stonden 400.000 personen ingeschreven bij Woningnet in de hieronder genoemde regio. Circa 90.000 daarvan zoeken actief.
34% van het aanbod gaat naar urgent woningzoekenden.
De gemiddelde inschrijfduur voordat iemand zijn eerste sociale huurwoning kan betrekken, is in de regio Amsterdam circa 11 jaar. 

Gemeentes in de regio: 
Stadsregio Noord (Zaanstreek-Waterland): Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad.
Stadsregio Amsterdam: Amsterdam.
Stadsregio Zuid (Amstelland Meerlanden): Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Aalsmeer. 
Corporaties in de regio (PWNR): De Alliantie, De Key, Eigen Haard, Stadgenoot, Rochdale, Ymere, Woonzorg NL, Intermaris, Parteon, ZVH, Wormerwonen, Wooncompagnie. 

De enquête is in te vullen via deze link.