Enthousiasme over centrumplan voor Hoofddorp

HOOFDDORP Er waren donderdagavond in de gemeenteraad vrijwel uitsluitend positieve reacties op de plannen voor het centrumgebied in Hoofddorp. Vooral de manier waarop de afgelopen twee jaar omwonenden, ondernemers en anderen zijn betrokken bij het project Hoofddorp Centraal kreeg veel lof.

Het enthousiasme voor de plannen bleek al uit de bijdragen van de drie insprekers voorafgaande aan het politieke debat. Bert Brink van de tennisvereniging Hoofddorp en de tennishal vroeg de gemeenteraad in te stemmen met het plan. Hij zei dat de tennisclub de ambitie heeft om van het complex 'het meest duurzame tennispark van Haarlemmermeer én heel Nederland te maken'.

Oud-wethouder Ton de Leeuw was namens de appartementbewoners langs de Fruittuinen en de Groengroep ook goed te spreken over de plannen. Hij droeg de tekst voor van medebewoonster Tonny van Dijck, die door ziekte niet van de partij kon zijn.

Myrna van den Kommer van de belangengroep Stadspark was ook positief. "Het tij lijkt gekeerd. We kwamen van ver, maar de plannen sluiten aan bij wat iedereen voor ogen heeft. Dat is een knappe prestatie."

Uit de daaropvolgende discussie bleek dat de gemeenteraad in grote lijnen de koers steunt die het college voor ogen heeft. B en W willen zelf het goede voorbeeld geven door nieuwe paden, verlichting en bruggetjes in het gebied aan te leggen. Daarvoor wordt bijna een miljoen euro uitgetrokken. Daarnaast is er 100.000 euro beschikbaar voor het uitdunnen van het Wandelbos.

Het was niet allemaal hosanna wat de klok sloeg. VVD-raadslid Pieter-Jan de Baat zei dat zijn fractie zeker nog niet tevreden is. Volgens hem ontbreekt het nog aan kostendragers die de ontwikkeling van Hoofddorp Centraal financieel mogelijk maken. De Baat pleitte bijvoorbeeld voor woningbouw aan de randen van het gebied.

Het VVD-raadslid vroeg zich verder af of er in het plan niet te eenzijdig voor tennis wordt gekozen. Volgens hem moet worden bekeken of er in het sportcomplex geen ruimte is voor meerdere sporten. PvdA-raadslid Fineke Eveleens pleitte voor een nieuw tennispark bovenop een apartementencomplex. Elders zou zo'n combinatie ook een succes zijn.