• Eigen foto

Ervaring met fietspaaltjes lastig in kaart te brengen

HAARLEMMERMEER Fietspaaltjes, ze zouden automobilisten ervan moeten weerhouden het fietspad op te rijden. Toch zijn ze vaak aanleiding van irritatie en ongelukken. Een jaar geleden kondigde gemeente Haarlemmermeer aan fietspaaltjes te vervangen of te verwijderen, omdat ze de veiligheid niet altijd ten goede kwamen.

Op elf locaties werden paaltjes verwijderd, op tien locaties werden ze vervangen door reflecterende palen en op vijf locaties werden palen neergezet omdat ze er hadden moeten staan. Is de situatie daadwerkelijk verbeterd en zijn er minder ongelukken gemeld?

"Dat is moeilijk te zeggen, omdat er door de gemeente niet wordt gerapporteerd hoeveel ongelukken er door paaltjes plaatsvinden", zegt Han van der Ploeg, bestuurslid van Fietsersbond Haarlemmermeer.

"Alle elf fietspaaltjes zijn verwijderd en genoemde locaties zijn aangepast", zegt Mieke Spreeuwenberg, woordvoerder van verkeerswethouder Derk Reneman. "We monitoren niet structureel wat het effect is, maar via meldingen horen we wanneer zich problemen voordoen. Zo is het afgelopen jaar op de Geniedijk bij het Kunstfort Vijfhuizen het fietspaaltje weer teruggezet. Daar reden bezoekers van het Kunstfort met hun auto het fietspad op om vervolgens achteruit het fietspad af te rijden op het moment dat men in de gaten kreeg dat ze verkeerd gereden waren."

RICHTLIJNEN Volgens de richtlijnen moet de doorgang voor fietsers per richting minimaal 1.60 meter zijn. Dit is voldoende om auto's te weren. Goed zichtbaar, contrasterende kleuren, met strepen ingeleid zijn en 's avonds goed verlicht. Landelijk zijn er 12.000 eenzijdige fietsongevallen (met ziekenhuisbezoek) waarvan 52 procent te wijten is aan de infrastructuur, 12 procent daarvan is door botsingen met paaltjes.

Van der Ploeg: "Er zijn veel paaltjes op te kleine afstand van elkaar en vlak na bochten in Haarlemmermeer en welke last fietsers ervan ondervinden hoor je niet zo snel. Er zijn gemeentelijke ambtenaren die ook zelf fietsen, dus ik heb alle vertrouwen dat zij er als ervaringsdeskundige een mening over hebben. Er zijn in de tussentijd best wat paaltjes verwijderd, maar op wiens initiatief en om welke reden is lastig te zeggen."

Er worden geregeld aanpassing gedaan, tot verrassing van de Fietsersbond. "Park 21 is nog volop in ontwikkeling, Op het fietspad vanaf de IJweg stond ook een paaltje om de auto's te weren uit Park 21. Om te voorkomen dat auto's via de bermen om het fietspaaltje zouden rijden waren ter hoogte van het paaltje boomstammen in de bermen gelegd. Nu is door het college besloten dat een deel van het fietspad vanaf de IJweg is veranderd in een autoweg. Het fietspaaltje midden op de weg is verwijderd en de bebording is aangepast. Dit ten behoeve van het recent geopende moestuinencomplex waarvoor zo'n 30 autoparkeerplaatsen midden in het park zijn gerealiseerd. Er is blijkbaar een verkeerde keuze gemaakt in het verleden. Maar nu is het paaltje dus verwijderd en verderop (nog?) niet terug geplaatst. Toch weer ruim 300 meter fietspad minder in Haarlemmermeer."

HALFVERHARDING "Om de biologische moestuin bereikbaar te maken wordt een deel van het fietspad, dat parallel aan de Nieuwe Bennebroekerweg loopt, vanaf de IJweg opengesteld voor autoverkeer", weet de gemeentelijk woordvoerder. "Vanwege het zeer geringe aandeel bestemmingsverkeer wordt de bestaande rijbaan voorzien van halfverharding zodat auto's, mochten ze elkaar tegenkomen, elkaar toch goed en op een veilige manier kunnen passeren. Daarmee en met het toepassen van bord (doodlopende weg) is de uitstraling ook niet uitnodigend voor het overige verkeer. De weg is een onderdeel van de fietsroute door Park 21. Om die reden wordt de maximum snelheid teruggebracht van 60 km/u naar 30 km/u. Daarnaast is het idee dat we het paaltje net na de ingang naar het parkeerterrein plaatsen zodat auto's niet door kunnen rijden."