Europa kiest voor strenger luchtbeleid

SCHIPHOL Milieudefensie is blij dat een meerderheid van de milieucommissie van het Europees parlement heeft gestemd voor aanscherping van het Europese luchtkwaliteitsbeleid. Dit is een belangrijke stap naar gezondere lucht voor alle Europeanen. Op dit moment sterven jaarlijks 482.000 Europeanen door luchtvervuiling, waaronder meer dan 10.000 Nederlanders.

De milieucommissie boog zich over een voorstel van de Europese Commissie omtrent de zogenaamde nationale emissieplafonds, die aangeven hoeveel luchtvervuiling landen mogen uitstoten. Een meerderheid stemde voor meer ambitieuze doelen om de luchtkwaliteit te verbeteren met bindende eisen voor het jaar 2025. Ook is het kankerverwekkende kwik toegevoegd aan de lijst met stoffen waarvan de uitstoot beperkt moet worden. Anne Knol, luchtkwaliteitsdeskundige van Milieudefensie: "Europa ziet gelukkig in dat gezonde lucht geen luxe is, maar een noodzaak. En dat geldt niet alleen voor onze gezondheid. Ook als je kijkt naar de economie is het zeer rendabel om te investeren in schone lucht, vanwege de vermindering van ziektekosten en verhoging van de arbeidsproductiviteit."

In september of oktober volgt een zitting van het Europees Parlement waarin officieel wordt gestemd voor het nieuwe voorstel. Als dit voorstel wordt aangenomen, zal Nederland strengere maatregelen moeten nemen om uitstoot van verkeer, industrie en landbouw te verminderen.

Luchtvervuiling kent geen grenzen. Nederland is een netto exporteur van fijnstof: hoewel we last hebben van vervuiling uit onder andere het Duitse Ruhrgebied, waait nog meer van onze vervuiling de grens over. "Daarom is Europees beleid, naast landelijk en gemeentelijk beleid, essentieel om de luchtkwaliteit en de gezondheid van alle Europeanen te

verbeteren," aldus Knol.