• maps

Extra miljoenen voor verbouwing Rietveldschool in Badhoevedorp

BADHOEVEDORP De renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van de monumentale Rietveldschool in Badhoevedorp gaat naar verwachting bijna 10 miljoen euro kosten. Wethouder Marjolein Steffens-van de Water van Onderwijs heeft vorige week gezegd dat ze hoopt dat de klus snel kan beginnen, omdat de behuizing van de school in feite niet meer kan.

Er wordt al geruime tijd gesproken over verbouw van de Rietveldschool. Sinds 2014 zijn er gesprekken geweest om daarvoor Stadsherstel in te schakelen. Die weg bleek echter onbegaanbaar, zodat de gemeente er nu voor kiest om zelf de handdoek op te pakken.

NOODGEBOUWEN Dat is ook hard nodig, zo vertelde wethouder Steffens vorige week. Niet alleen groeit het leerlingenaantal van de Rietveldschool gestaag, maar de twee noodgebouwen bij het historische hoofdgebouw van de befaamde architect Theo Rietveld zijn dringend aan vervangen toe. "Het kan zo echt niet langer'', aldus Steffens. "Dat is voor iedereen duidelijk."

Probleem is dat voor renovatie in het integrale onderwijshuisvestingsplan eerder een bedrag was gereserveerd van 4.5 miljoen euro. Het jongste plan gaat echter uit van ruim het dubbele: 9.7 miljoen.

EXTRA KREDIET Het college van B en W heeft ervoor gekozen niet voor extra krediet naar de gemeenteraad te gaan. De extra miljoenen zouden moeten komen uit het huidige budget voor onderwijshuisvesting.

Dat betekent dat andere projecten voor ver- of nieuwbouw van scholen moeten worden uitgesteld. Wethouder Steffens toonde zich vorige week erg blij dat hierover met de diverse schoolbesturen overeenstemming is bereikt. Welke projecten naar achteren worden geschoven, is op dit moment nog onduidelijk.

AKKOORD Als ook de gemeenteraad akkoord gaat met deze constructie mogen de werkzaamheden wat wethouder Steffens betreft snel beginnen. De nood is volgens haar erg hoog in Badhoevedorp.

Het is de bedoeling dat de nieuwe school bijna energieneutraal wordt gebouwd. Die verplichting is er eigenlijk pas vanaf volgend jaar.