Fietsen voor vluchtelingen

VIJFHUIZEN De vluchtelingen in de noodopvang bij Vijfhuizen zijn een stuk mobieler geworden. In nauwe samenwerking met de plaatselijke ondernemersvereniging heeft de dorpsvereniging op 23 juni liefst 24 fietsen bij de noodopvang gebracht.

De fietsen komen bij Paswerk vandaan. Het gaat om karretjes die in de gemeente Haarlem als gevonden of achtergelaten geregistreerd staan en die bij Paswerk zijn aangeleverd nadat zich na een aantal maanden geen eigenaar heeft gemeld. De fietsen zijn nog in een redelijke staat en met betrekkelijk simpele ingrepen goed rijdbaar te maken. Bewoners van de opvang gaan samen met vrijwilligers de fietsen nakijken en waar nodig repareren.

Met het aanleveren van de fietsen kan opnieuw een onderwerp van de lijst geschrapt worden. Vanuit het COA en de gemeente werd eerder aangegeven dat er bij de vluchtelingen in de noodopvang grote behoefte was aan fietsen. Dit om ook in de wat verdere omgeving te kijken en aan andere plaatsen dan Vijfhuizen een bezoek te kunnen brengen.