• Ton Dijkstra

Financiële positie gemeente onverminderd rooskleurig

HOOFDDORP De financiële positie van de gemeente Haarlemmermeer blijft onverminderd rooskleurig. Dat zei wethouder Derk Reneman van Financiën dinsdag bij de presentatie van de Voorjaarsrapportage 2016. "De komende jaren kunnen we zelfs een plus verwachten van 3 miljoen euro", aldus een zeer tevreden wethouder.

De begroting 2016 laat in de voorjaarsnota weliswaar een licht verlies zien van 0.6 miljoen euro, maar dat is op een begroting van zo'n 400 miljoen te verwaarlozen. Ondanks de stabiele positie van Haarlemmermeer is er evenals voorgaande jaren geen ruimte voor nieuw beleid. Reneman: "Bij elk nieuw initiatief moet je ergens anders weer bezuinigen. Ons college kiest daar niet voor. We voeren liever ons collegeprogramma uit. Halverwege de rit van dit college zijn we daar al aardig mee op streek."

Volgens de wethouder laat ook het spaarpotje van de gemeente, de algemene reserves, een stijgende lijn zien. Door de gunstige cijfers hoeven de lokale lasten ook volgend jaar niet omhoog, zij het dat wel de gebruikelijke prijscompensatie wordt doorberekend aan inwoners en bedrijven.

Wethouder Reneman benadrukte dat de goede positie van Haarlemmermeer ook tot uiting komt in de waardering voor de poldergemeente. Zo staat Haarlemmermeer inmiddels bovenaan de lijst van meest welvarende grote gemeenten. Bovendien telt de gemeente inmiddels 155.000 arbeidsplaatsen. Ook zijn er 18 internationale bedrijven bij gekomen. Reneman: "Het geeft aan dat mensen in een gemeente waar iedereen keihard aan het werk is ook nog eens graag willen wonen."

De gemeenteraad bespreekt de Voorjaarsrapportage op donderdag 30 juni. De verschillende politieke partijen laten die dag ook in hun algemene beschouwingen zien hoe ze tegen de naaste toekomst van Haarlemmermeer aankijken.