• Redactie

Financieel beeld gemeente opeens minder zonnig

HOOFDDORP Hoewel er nog geen sprake is van echt zwaar weer blijkt het beeld van de gemeentelijke financiën opeens veel minder zonnig dan gedacht. Dat kwam donderdagavond naar voren tijdens een debat in de gemeenteraad over de begroting voor dit jaar en volgende jaren.

De oude gemeenteraad discussieerde in november vorig jaar al eerder over de begroting voor de komende jaren. Toen was alles nog koek en ei als het om de beurs van de gemeente ging. Er was onverminderd sprake van een solide financiële huishouding. Toenmalig wethouder van Financiën Derk Reneman stelde dat er geen vuiltje aan de lucht was.

Zijn opvolger Jurgen Nobel had donderdagavond toch een wat ander verhaal. Vorig jaar werd al duidelijk dat de gemeente de komende jaren minder geld uit het Gemeentefonds krijgt. Volgens CDA-fractievoorzitter Herman Koning kan die korting oplopen tot meer dan een miljoen euro. Nobel gaf toe dat de vooruitzichten niet bepaald rooskleurig zijn.

Daar komt nog bij dat de gemeente forse schulden heeft en er flinke financiële risico's dreigen. Het grootste risico is de aangekondigde megaclaim van gebiedsontwikkelaar TeleVerde die een rechtszaak tegen de gemeente heeft gewonnen. Verwacht wordt dat de gemeente voor enige honderden miljoenen schade zal moeten vergoeden.

Wethouder Nobel wilde donderdag nog geen bedragen noemen, maar herhaalde het standpunt van zijn voorganger dat de schadeclaim van TeleVerde in de begroting is afgedekt.

Sommige fracties vroegen zich af of er geen potje moet worden gemaakt om de uitgaven voor het sociaal domein te kunnen blijven betalen. De nieuwe coalitie heeft immers als uitgangspunt dat de zorg aan de inwoners die dag nodig hebben op peil moet blijven. Wethouder Nobel vond zo'n potje echter niet nodig. Als er werkelijk opeens geld nodig is, kan er volgens hem altijd een beroep worden gedaan op de algemene reserve van de gemeente.

De kersverse wethouder kwam in verbale botsing met een nieuwkomer van Forza!, Erik Vermeulen. Die stelde dat het college de inwoners bedondert door te stellen dat de lokale lasten alleen met de inflatie wordt verhoogd. Dat klopt volgens Vermeulen niet, omdat het percentage van het college veel hoger is dan dat van de Europese Centrale Bank.

Wethouder Nobel wierp hem tegen dat het college een eigen rekensystematiek heeft die ook door andere gemeenten wordt gebruikt. Raadslid Vermeulen bleef erbij dat het college het bij het verkeerde eind heeft.