• Pixabay.com

Fors meer geld voor aanpak onderwijs- en taalachterstanden

HOOFDDORP De gemeente Haarlemmermeer heeft vanaf dit jaar fors meer geld beschikbaar om de taal- en onderwijsachterstanden in te lopen. Dat blijkt uit een nota die het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Vorig jaar ontving Haarlemmermeer nog bijna 7 ton voor de aanpak van de achterstanden in het onderwijs. Dit jaar is dat bedrag door een andere verdeelsleutel toegenomen tot meer dan 1.8 miljoen euro.

OVERGANGSJAREN 2019 en 2020 gelden nog als overgangsjaren. Vanaf 2021 krijgt Haarlemmermeer meer dan 2 miljoen euro om de achterstanden te bestrijden. De gemeente heeft er eerder voor gekozen om eigen geld in de aanpak te steken. Dat geld kan de komende jaren terug naar de algemene reserves, zo hebben B en W deze week besloten. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 1.2 miljoen euro.

Door de flink toegenomen rijksbijdrage kan de gemeente de financiële steun aan verschillende projecten uitbreiden. Zo gaat het aantal uren voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) omhoog van 12 naar 16 per week. Er is extra budget voor vve. Ook kunnen leerkrachten op de basisschool aan de slag met leerlingen uit groep 1 en 2 die een achterstand hebben met taal.

VASTE COÖRDINATOR Daarnaast wordt het budget voor het Taalhuis verhoogd met ruim 30.000 euro. Met dat geld kan de instelling een vaste coördinator aanstellen. Het Taalhuis biedt hulp aan iedereen die beter Nederlands wil spreken en schrijven en wil oefenen om de taal beter onder de knie te krijgen.

Ook wordt het budget van de Studiebieb verhoogd met 60.000 euro. Het geld is bedoeld voor huiswerkbegeleiding aan kinderen wiens ouders dat zelf niet kunnen betalen.