Forza! pleit voor EO-jongerendag in de polder

HOOFDDORP - Het jaarlijkse aanbod aan evenementen in Haarlemmermeer zou kunnen worden uitgebreid met de EO-jongerendag. Die verrassende suggestie kwam donderdagavond tijdens de raadsvergadering van Forza!-raadslid Anneke van der Veer. Zij dacht met dit plan vooral de christelijke partijen CDA, ChristenUnie-SGP en CDVP een groot plezier te doen.De EO-jongerendag was slechts één van de vele ideeën die werden geopperd om in de gemeente meer evenementen te organiseren. Het debat was aangevraagd door de VVD, die meende dat Haarlemmermeer moet voortborduren op het succes van Mysteryland vorige maand en meer evenementen moet houden. Raadslid Jurgen Nobel benadrukte dat zijn fractie niet alleen op grootschalige dancefestivals mikt, maar ook op kleinere evenementen.CDA-fractieassistent Henk Koning ging er nog wel van uit dat de VVD van Haarlemmermeer dé festivalgemeente van Nederland wil maken. De christen-democraten hebben daar niet zo'n behoefte aan. Volgens Koning zijn er op dit moment al voldoende 'bonke-bonkefestivals' in de Randstad.D66-raadslid Pablo Meegdes vond dat de gemeente met name in de zomer wel wat meer mag bruisen. Volgens hem kan de gemeente zo een deel van de evenementen overnemen die in buurgemeente Amsterdam niet meer kunnen worden gehouden.