• Joop Touw

Fraude met huurwoningen in Haarlemmermeer

HOOFDDORP Ook in Haarlemmermeer is fraude gepleegd met sociale huurwoningen, zij het op veel kleinere schaal dan in buurgemeente Amsterdam. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders geantwoord op schriftelijke vragen van de VVD.

VVD-fractievoorzitter Beryl van Straten stelde de vragen naar aanleiding van een bericht dat aan het licht was gekomen dat er in Amsterdam op grote schaal was gesjoemeld met sociale huurwoningen. Daarbij werd gebruik gemaakt van valse documenten.

De fraude is ontdekt door een onderzoeksteam van corporatie Ymere. Ook is vastgesteld dat er illegaal werd onderverhuurd. De VVD wilde weten of dat ook in Haarlemmermeer aan de orde was.

Het college heeft nu geantwoord dat er ook in Haarlemmermeer sprake is geweest van fraude. Volgens Ymere gaat het in de polder slechts om drie gevallen. De regiomanager heeft de gemeente een toelichting gegeven op de zaak en ook verzekerd dat de werkwijze direct onmogelijk is gemaakt.

Ook illegale onderhuur komt voor in Haarlemmermeer. Het college schrijft dat Ymere zowel vorig jaar als in 2017 34 huurwoningen heeft teruggevorderd, nadat was vastgesteld dat er sprake was van illegale onderhuur. In een kwart van de gevallen werden de huurwoningen onderverhuurd als Airbnb. In de andere gevallen was de woning direct onderverhuurd of in gebruik als hennepplantage.

Het college stelt dat woonfraude voortdurend zijn aandacht heeft. Het opsporen en aanpakken van deze fraude is echter allereerst een zaak van wooncorporaties. De gemeente speelt daarin niet direct een rol.

Toch helpt de gemeente de corporaties wel waar ze kan, bij voorbeeld met uittreksels uit de gemeentelijke Basisadministratie waarmee fraude kan worden opgespoord en bij het oprollen van wietplantages.

Frits Verhagen