• Ton Dijkstra

Frontale aanval VVD op wethouder Reinders

HOOFDDORP De VVD heeft donderdagavond tijdens het debat in de gemeenteraad over de najaarsrapportage fel uitgehaald naar wethouder Ap Reinders (HAP) van Sociale Zaken. Fractievoorzitter Jurgen Nobel gebruikte harde woorden om te benadrukken dat Reinders een verkeerde koers vaart met allerlei regelingen voor minima en mensen zonder werk.

Nobel sprak over het 'opleuken' van regelingen voor werklozen en 'linkse hobby's' als de steun aan minima. Volgens hem zorgt deze aanpak er niet voor dat mensen weer zo snel mogelijk aan het werk gaan. "Op deze manier creëer je een hangmat in plaats van een vangnet."

De VVD-leider stelde verder dat statushouders zo snel mogelijk Nederlands moeten leren om aan betaald werk te kunnen komen. Hij liet blijken weinig vertrouwen te hebben in de aanpak van Reinders om niet te eisen dat statushouders en andere buitenlanders de Nederlandse taal moeten spreken om in aanmerking te komen voor een uitkering.

Wethouder Reinders bleef ogenschijnlijk onbewogen onder de frontale aanval. Hij verwees de VVD-fractieleider naar Den Haag, omdat het beleid voor uitkeringsgerechtigden en minima volgens hem daar wordt gemaakt. Jurgen Nobel vond dat wat al te makkelijk. Volgens hem geeft de wethouder een eigen invulling aan het rijksbeleid.

Reinders zei ook dat hij benieuwd was hoe de VVD-leider zou reageren als hij zelf drie maanden in de bijstand zou zitten. Nobel reageerde opnieuw fel. "Ik werk hard voor mijn geld. Als u dat ook zou doen, komen we misschien tot een oplossing."

De aanvaring tussen VVD en wethouder Reinders vond plaats tijdens een debat dat in feite de financiële positie van de gemeente opnieuw onderstreepte. Uit de laatste cijfers blijkt dat de gemeente vermoedelijk 3.4 miljoen euro overhoudt aan 2017. Dat komt niet alleen door een hogere opbrengst van de OZB en de toeristenbelasting maar ook door extra geld van de rijksoverheid.

Wat de gemeenteraad wel zorgen baart, zo bleek tijdens de discussie, zijn de uitgaven voor het sociaal domein. De gemeente stevent naar verwachting af op een tekort van ruim 3 miljoen euro en de verwachting is dat dit de komende jaren alleen nog maar meer zal worden.