• Nederland, Noord-Holland, Gemeente Haarlemmermeer, 13-11-2014. Park 21 Deelgebied 2. Standpunt brug Zuidtangent. Kijkrichting IJweg, deelgebied 1. Rechts loopt de Nieuwe Bennebroekerweg en achetr ligt Tuincentrum Groenrijk

    Mariette Carstens Fotografie

Geen akkoord tussen gemeente en boeren over Park21

HOOFDDORP De gemeente en landbouworganisatie LTO hebben geen volledige overeenstemming bereikt over de jongste plannen voor Park21. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vorige week aan de gemeenteraad laten weten.

Eén van de onderdelen van het meest recente plan is de mogelijkheid van ruilverkaveling. Agrariërs die in het gebied van Park21 wonen en werken zouden naar een ander stuk landbouwgrond kunnen worden verplaatst.

LTO wil dat betrokken boeren volledig schadeloos worden gesteld. Wethouder John Nederstigt heeft dat de organisatie niet kunnen garanderen, zo staat in de brief aan de gemeenteraad. LTO vindt daarom de toezeggingen van de gemeente te vrijblijvend.

De fractie van GroenLinks had om de uitkomst van het gesprek tussen gemeente en LTO gevraagd. Volgens fractievoorzitter Nicole Mulder was dat een voorwaarde om te kunnen stemmen over het vervolg van de ontwikkeling van Park21.

Hoewel GroenLinks veel moeite heeft met de gang van zaken, stemde de fractie vorige week toch voor. Fractieleidster Mulder zei dat haar fractie ondanks alles nog steeds graag wil dat het omvangrijke recreatiegebied er komt. De fracties van CDA en ChristenUnie-SGP stemden tegen. Beide fracties menen dat een verdere ontwikkeling van Park21 geen kans van slagen meer heeft.