• Google maps

'Geen geluidhinder in nieuwe wijk Victoriapark'

HOOFDDORP De nieuwe woonwijk Victoriapark bij Calatravabrug Citer over de Hoofdvaart in Hoofddorp blijft verstoken van ernstige geluidhinder. Dat beloofde wethouder Adam Elzakalai van Ruimtelijke Ordening vorige week in de gemeenteraad.

Sommige raadsfracties maakten zich zorgen over de toekomstige geluidsbelasting in de nieuwe wijk. Het is de bedoeling dat de Nieuwe Bennebroekerweg wordt verdubbeld en komt de eventuele Duinpolderweg ook in de directe omgeving te lopen.

Volgens wethouder Elzakalai is daar al rekening mee gehouden in de plannen. Hij wees erop dat er ter plekke een geluidswal komt, geluidsluwe bouwmuren en mogelijk ook nog een geluidsscherm. "Het is straks fijn en prettig wonen in Victoriapark", zo verzekerde Elzakalai de raad.

Het plan is dat corporatie Ymere in totaal 440 woningen gaat bouwen tussen de Bennebroekerweg, Nieuwe Bennebroekerweg en de Hoofdweg. Bewoners van het Tudorpark aan de andere kant van de Bennebroekerweg vinden de beoogde bouwhoogte van 21 nog veel te hoog. Zij hebben protest aangetekend tegen het bouwplan.

De tegenstanders kregen vorige week de fractie van Onafhankelijk Liberaal (OL) aan hun kant. Fractieassistent Dave Bakker-du Plessis vond dat er helemaal niet gebouwd moet worden op deze locatie. "We willen geen Amsterdamse toestanden."

Bakker kreeg een felle reactie van D66-raadslid Denise Abbas. "Het is altijd zo makkelijk roepen dat je iets niet wilt. Waar kan er dan worden gebouwd?" Dave Bakker stelde Park21 voor, maar die optie werd als onmogelijk van de hand gewezen.

Sommige partijen drongen opnieuw aan op meer sociale woningbouw in Victoriapark dan de beoogde 30 procent. VVD-raadslid Pieter-Jan de Baat was geërgerd over die steeds maar terugkerende discussie. Volgens hem slaagt Ymere er niet eens in om 30 procent sociale huurwoningen te realiseren, laat staan dat het er nog meer zouden kunnen worden.

Voorzitter Henk Kuipers vond dat de discussie over sociale woningbouw moest worden stopgezet. Daar ging de sessie volgens hem niet over.