• import

Geen maximum parkeertarief bij Shop & Go

HOOFDDORP Er komt geen maximum parkeertarief voor automobilisten die hun auto in het nieuwe parkeerregime Shop & Go in Hoofddorp parkeren en vergeten hun parkeertijd af te sluiten. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft donderdag een voorstel van de fracties van D66 en Forza! afgewezen.

Bij Shop & Go in het winkelgebied van Hoofddorp start het parkeertarief met een 10 eurocent per half uur, maar dat tarief loopt snel op naarmate de auto langer blijft staan. Het systeem wordt ingevoerd om de doorstroming op parkeerplekken te bevorderen.

D66 en Forza! dienden tijdens de raadsvergadering een motie in om het maximale parkeertarief op 35 euro per dag vast te stellen. D66-fractievoorzitter Joost Koomen zei in een toelichting dat het nog wel eens gebeurt dat mensen hun parkeerapp vergeten en dan onnodig met extreem hoge kosten te maken krijgen. Bovendien komt het ook voor dat een parkeerapp kan crashen.

Wethouder Derk Reneman van Verkeer en Vervoer was tegen de invoering van een maximaal parkeertarief. In het huidige voorstel is er volgens hem sprake van een maximum van 51 euro per dag. Joost Koomen had echter een bedrag van 78 euro uitgerekend. In het voorstel van D66 en Forza! zou de opzet van Shop & Go worden ondermijnd, zo vond de wethouder.

Het voorstel van D66 en Forza! kreeg steun van CDA, Een Haarlemmermeer, CDVP en SRH, maar dat was te weinig voor een meerderheid.

Het totale voorstel over de nieuwe parkeerregels werd door vrijwel de gehele raad aangenomen. Alleen de fractie van GroenLinks stemde tegen, omdat er te weinig visie zou zijn op het parkeerbeleid.