Geen meerderheid voor gemeentelijke wietkwekerij

HOOFDDORP Een meerderheid van de gemeenteraad is tegen het opzetten van een wietkwekerij waar onder toezicht van de gemeente softdrugs kunnen worden geteeld. Dat bleek donderdagavond tijdens een debat in de raad.

Op initiatief van Forza! sprak de gemeenteraad over de mogelijkheid om de wietteelt lokaal te legaliseren. Naast de initiatiefnemers waren ook de fracties van D66, PvdA en GroenLinks voor. D66-raadslid Pablo Meegdes overhandigde burgemeester Weterings symbolisch een minikas met drie zogenaamde wietplantjes erin. 'MeerWiet van D66 Haarlemmermeer' stond erop de kas.

De fracties van VVD, CDA en ChristenUnie-SGP waren om uiteenlopende redenen tegen. VVD en CDA stelden dat de discussie in de Tweede Kamer thuishoort en niet in de gemeenteraad. Ze zijn zeer recent op hun wenken bediend, want de Tweede-Kamerfractie van D66 heeft een initiatiefvoorstel ingediend om de aanvoer van softdrugs naar coffeeshops te legaliseren.

Ook burgemeester Weterings was niet enthousiast over het idee om als gemeente de wet te overtreden en de teelt van wiet te gaan regelen. Hij stelde dat dit de gemeente niet alleen geld gaat kosten voor juridische procedures, maar dat er landelijk al een flinke discussie op gang is gekomen over de volledige legalisering van softdrugs. De burgemeester zag meer heil om aan te sluiten bij gemeenten die internationaal onderzoek willen doen. Hij gaat kijken of er binnen de gemeentelijke budgetten geld te vinden is voor die bestemming.