• Ton Dijkstra

Geen onderzoek naar ondertekenaars Nashville-verklaring

HOOFDDORP De gemeente gaat niet op zoek naar instellingen of organisaties die de omstreden Nashville-verklaring hebben ondertekend. Dat heeft het college van B en W geantwoord op schriftelijke vragen van de VVD-fractie.

In de Nashville-verklaring geven orthodoxe predikanten en christenen onder meer aan homoseksualiteit af te wijzen. De verklaring leidde vorige maand tot veel beroering in Nederland.

De verklaring leidde er ook toe dat er in de gemeenteraad een motie werd aangenomen met de titel Vier de Liefde. De raad spreekt in die motie uit dat discriminatie van seksuele minderheden volstrekt uit den boze is. Er werd ook besloten om de regenboogvlag als symbool van seksuele diversiteit elke dag voor het raadhuis komt te wapperen.

De VVD stelde naar aanleiding van alle commotie schriftelijke vragen. Daarin vroegen de liberalen onder meer of wordt onderzocht wie uit Haarlemmermeer de Nashville-verklaring heeft ondertekend en of er mogelijk subsidie wordt gegeven aan ondertekenaars.

Het college antwoordt nu op beide vragen nee. Volgens B en W zijn er geen signalen dat Meerse organisaties de verklaring hebben ondertekend. Degene die wel hebben getekend, zijn veelal kerkgemeenten. De gemeente subsidieert geen activiteiten die een geloofsovertuiging of politieke uitdragen, aldus het college.