• Lex van Lieshout

Geen zware asbestverontreiniging sportvelden Abbenes

ABBENES De hekken die enkele weken geleden zijn geplaatst bij de sportvelden van Abbenes, blijven daar tot de winter staan. Dan worden de laatste waarneembare stukjes asbest verwijderd. Dat blijkt uit een brief die omwonenden van de gemeente deze week hebben ontvangen.

De brief volgt nadat eind mei duidelijk werd dat er asbest in de bodem zat rond de sportvelden van Abbenes. Op initiatief van de gemeente werden de zichtbare asbestdeeltjes verwijderd en er werden hekken geplaatst om contact met de asbest te voorkomen. Vervolgens kreeg een gespecialiseerd bedrijf opdracht nader onderzoek te doen naar de omvang van de vervuiling.

Uit het bodemonderzoek, uitgevoerd door adviesbureau Grondslag, is nu gebleken dat er in het pad plaatselijk asbeststukjes aanwezig zijn. De hoeveelheden zijn echter, aldus de brief aan omwonenden, dermate laag dat volgens landelijk beleid niet wordt gesproken over een asbestverontreiniging. Ter plaatse van de begroeiing is geen asbest aangetroffen in de bodem. Wel zijn op het maaiveld nog stukjes asbestverdacht materiaal waargenomen. Vanwege de sterke begroeiing wordt nadere controle van het maaiveld uitgesteld tot de winter. Tot die tijd blijven de hekken staan.