• Melissa Hofland

Gemeente begint met aanleg blauwe zones rond station Halfweg

HALFWEG De gemeente begint komende week met de aanleg van meerdere blauwe zones in Halfweg. De maatregel is er gekomen na klachten vanuit het dorp over parkeeroverlast, met name rondom het station.

VVD-raadslid Mark Achterbergh-Copier stelde in maart al raadsvragen over de blauwe zone. Die zou al 2 jaar geleden zijn toegezegd aan de inwoners van het dorp, maar er nog altijd niet zijn. Wethouder Marja Ruigrok zegde die avond toe dat er op korte termijn begonnen zou worden met de aanleg van de zone. 

AANLEG En die belofte komt ze dus na. Komende week begint de gemeente met de aanleg van van blauwe zones ten noorden (tussen de Houtrakkerweg, de Bauduinlaan en de Spaarndammerweg) en ten zuiden (de Haarlemmerstraatweg) van het station. Daarnaast komt er, na verzoeken hiervan door bewoners, een blauwe zone in de Oranjebuurt. Het gaat hierbij om het hele gebied tussen het Dokter Baumannplein, de Amsterdamsestraatweg en de Oranje Nassaustraat tot aan de Zwanenburgerdijk.

Binnen de blauwe zone mogen auto's parkeren in aangegeven parkeervakken of langs de blauwe lijnen. Er is een maximale parkeerduur. Van maandag tot en met vrijdag geldt tussen 9.00 en 18.00 uur een maximale parkeerduur van 2 uur. Tijdens deze periode moet een parkeerschijf zichtbaar in de auto liggen. Buiten deze dagen en tijden mag er wel langer geparkeerd worden.

ONTHEFFING Bewoners van de gebieden kunnen van 15 mei tot 10 juni een ontheffing aanvragen. Deze is 2 jaar geldig en kost 58,35 euro. Alleen inwoners die bij de basisadministratie van de gemeente staan ingeschreven kunnen een ontheffing aanvragen. Voor bezoekers is het mogelijk een ontheffing aan te vragen die één dag geldig is. De ontheffing is via internet aan te vragen en kosten 2 euro per dag. Mensen die een parkeerplaats op eigen terrein hebben, komen niet in aanmerking voor een ontheffing.

Overigens gaat de gemeente ook kijken naar een oplossing voor het tekort aan parkeerplaatsen bij de P & R bij station Halfweg-Zwanenburg. Inwoners van Halfweg krijgen binnenkort een uitnodiging om hierover mee te praten.