Gemeente Haarlemmermeer koopt grond aan voor PARK21

NIEUW-VENNEP Voor de verdere ontwikkeling van PARK21 gaat de gemeente Haarlemmermeer bijna 83 hectare grond aankopen. Het gaat om twee aaneengesloten landbouwpercelen achter de Hoofdweg en om een landbouwperceel achter de IJweg. Alle drie de percelen liggen in Nieuw-Vennep. De gemeente koopt de grond van verzekeringsmaatschappij ASR. Met de aankoop is ruim 7 miljoen euro gemoeid.

De ontwikkeling van PARK21 - een groot en gevarieerd park van 1000 ha tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep - is een langlopend traject. Het Masterplan PARK21 dat is vastgesteld in 2011, is onlangs tegen het licht gehouden en door het college van B&W bijgesteld. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over de herijking.

De eerste deelgebieden zijn aangelegd door de gemeente Haarlemmermeer, de gemeente richt zich nu op het stimuleren, begeleiden en regisseren van initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van het park. Dat brengt met zich mee dat het park niet meer per deelgebied, maar per kavel wordt ontwikkeld. Grondeigenaren of investeerders kunnen initiatieven ontwikkelen, maar ook de gemeente kan grond aankopen voor de ontwikkeling van het park. De aankoop van de drie kavels van ASR past in dit kader. Twee van de drie kavels liggen in de basisstructuur van PARK21 en kunnen daardoor een flinke impuls geven aan de ontwikkeling van het park. Ook bij de ontwikkeling van deze kavels worden marktpartijen betrokken.