• Jos van Rooijen

Gemeente houdt bewonersavond over Parklaan in Hoofddorp

HOOFDDORP De gemeente heeft vorige week een bewonersavond gehouden waar bewoners van de Parklaan in Hoofddorp hun zorgen konden uiten en vragen konden stellen. In de Parklaan is momenteel veel te doen om een aantal dichtgetimmerde panden.

Onlangs ontstond onrust in de Parklaan omdat er een aantal panden waren dichtgetimmerd en met hekken afgezet. Dit tot verrassing van de bewoners in het karakteristieke straatje in het centrum. Inmiddels is bekend dat de nieuwe eigenaar, vastgoedonderneming Segesta, de panden wil slopen en er nieuwe appartementen voor in de plaats wil zetten. En daar zijn de bewoners bepaald niet blij mee. 

BEWONERSBIJEENKOMST De lokale VVD-fractie vroeg het college onlangs in gesprek te gaan met de verschillende partijen en dat blijkt inmiddels gebeurd. Het college laat naar aanleiding van de vragen van de VVD weten dat er 30 januari een bewonersbijeenkomst is geweest waar 'de zorgen en vragen van de bewoners zijn besproken'. De gebiedsmanager, die ook al met Segesta heeft gesproken, heeft toegezegd in nauw overleg te blijven met de bewoners om vragen te beantwoorden en zorgen te bespreken.

Daarnaast laat de gemeente ook weten dat er nog altijd geen aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend. Die is nodig voor de bouw van de appartementen. De gemeente is het met de VVD eens dat de aanblik van de dichtgetimmerde panden het straatbeeld niet fraaier maakt, maar de 'wijze waarop de woningen zijn dichtgetimmerd en hekken zijn geplaatst is niet strijdig met het bestemmingsplan'. In overleg met Segesta wordt gekeken wat er gedaan kan worden om verloedering van de omgeving tegen te gaan.

Label:

Parklaan