• Ton Dijkstra

Gemeente houdt over 2016 zes ton zorggeld over

HOOFDDORP De gemeente heeft over het jaar 2016 600.000 euro overgehouden van het beschikbare budget voor de uitvoering van sociale taken. Dat bleek donderdagavond tijdens een debat in de gemeenteraad.

Het positieve saldo is opmerkelijk, omdat algemeen werd aangenomen dat de gemeente te kort zou hebben aan de rijksbijdrage uit Den Haag. De rijksoverheid heeft na de overdracht van het sociaal domein aan gemeente namelijk flink gekort op de zorgbudgetten voor gemeenten. De overheveling van zorgtaken aan gemeenten is in 2015 begonnen.

De gemeente heeft de zorgtaken zo kunnen organiseren dat er dus nog een luttel bedrag is overgehouden. Sommige fracties wilden vorige week al direct besluiten wat er met die zes ton moet gebeuren, maar dat gebeurde uiteindelijk toch niet. Het ligt namelijk voor de hand dat het geld gewoon in de grote zorgpot blijft zitten, omdat de korting vanuit Den Haag de komende jaren wordt voortgezet.

Het blijft dus de vraag of de gemeente op een gegeven moment niet zelf geld moet ophoesten om het huidige niveau van de zorgverlening te kunnen handhaven. De politiek is erover verdeeld. Zo vindt de VVD dat de financiële steun aan hulpbehoevende inwoners het met het budget uit Den Haag moet doen en dat de gemeente er geen eurocent eigen geld in moet steken. Andere fracties zijn daar minder strict in.

De gemeenteraad besprak vorige week de zogeheten Transformeermonitor over 2016. Sommige fracties vroegen zich af of dat niet wat eerder had gekund, omdat het jaar 2017 al bijna is afgelopen. Wethouder Tom Horn van Zorg zei daarop dat hij wil proberen de volgende monitor in september 2018 te laten verschijnen, zodat de uitkomst nog in de gemeentebegroting voor 2019 kan worden meegenomen.

Uit de Transformeermonitor over vorig jaar blijkt onder meer dat 'klanten' van het sociaal domein over het algemeen goed te spreken zijn over de hulpverlening. Om precies te zijn: 77 procent is tevreden. D66-raadslid John Jhinnoe vond dat percentage helemaal geen reden om te juichen, want als de eigenaar van een winkel 77 van de 100 tevreden klanten heeft, heeft die ondernemer wel degelijk een probleem.